Kontakt & Hitta hit

E-post till Naturskolan i Sollentuna:

naturskolan@edu.sollentuna.se


Postadress:

Naturskolan i Sollentuna

Väsby Gård

191 62 SOLLENTUNA

Vi som arbetar på Naturskolan i Sollentuna:

Gunnar Hallberg

Gunnar Hallberg, Naturskolelärare, ämneslärare Ke, Bi, Ge, 6 till Gy.

tel. 08-57922978

Gunnar talar svenska och engelska samt förstår enkel tyska och trivs med snö , is och hav.

mejl till Gunnar snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se

Charlotte Gleave Riemann

Charlotte Gleave Riemann, Naturskolelärare och lärare för grundskolan och gymnasiet

tel 08-57922974

Charlotte talar svenska, engelska och franska

mejl till Charlotte snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se

Veronica Morin

Veronica Morin, Naturskolelärare, lärare för grundskolan och gymnasiet

tel 0736-652644

Veronica talar svenska och engelska

mejl till Veronica snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se

Hitta till oss:

Naturskolan i Sollentuna ligger vid Väsby gård i naturreservatet Järvafältet.

Till fots eller cykel från Häggviks station (ca 30-35 min)

 • Gå trapporna ned från perrongen och tag sedan vänster mot Klasro

 • Följ Andelsvägen (en lindallé) västerut upp mot Norrvikenledens gångtunnel

 • Tag vänster direkt efter tunneln och följ grusväg/cykelväg mot en gångtunnel till. Fortsätt fram till motorvägen där tunnel (sista) finns

 • En grusstig går upp i skogen under kraftledningen. Följ stigen rakt fram

 • Brant backe utför. Stigkorsning i slutet av backen. Fortsätt rakt fram.

 • Efter cirka 300 meter delar sig vägen. Tag vänster, backe ner till parkeringen

 • Snedda över parkeringen, följ grusvägen förbi bommen, passera Bögs gård

 • Fortsätt vägen ytterligare cirka tio minuter. Naturskolan ligger vid Väsby gård.

Alternativa vägar att gå till Naturskolan från tåg eller buss:

Gående och cyklister från annat håll

Från Viby (det går att välja buss till Viby) (ca 30 minuter?);

Militärvägen leder in i reservatet och du når Naturskolan västerifrån.

Från Norrviken (pendeltåg till Norrvikens station) (ca 30 minuter);

Pommernvägen når fram till Ravalens östra strand och därifrån går ett joggingspår som leder fram till Bögs gård öster om Naturskolan.

Med bil från E4:an

Vägbyggen pågår även här. Vägen kan ledas om.

 • Se länk på kommunens webbplats

 • Följ vägen mot Bögs Gård fram till parkeringsplatsen nedanför Helenas Café. Parkera där. (Bilnavigatorer kan visa till fel parkeringsplats: du skall åka till parkeringen nära Helenas Café.)

 • Sedan är det cirka tio minuters promenad till Naturskolan. Gå grusvägen förbi bommen och förbi Bögs gård. Naturskolan ligger vid Väsby gård. Motorfordonstrafik i naturreservatet är inte tillåten utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen.