Kontakt

e-post till Naturskolan i Sollentuna:

naturskolan@edu.sollentuna.se


Postadress:

Naturskolan i Sollentuna

Väsby Gård

191 62 SOLLENTUNA

Vi som arbetar på Naturskolan i Sollentuna:

Gunnar Hallberg, Naturskollärare, ämneslärare Ke, Bi, Ge, 6 till Gy.

tel. 08-57922978

Gunnar talar svenska och engelska samt förstår enkel tyska och trivs med snö , is och hav.

mejl till Gunnar snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se


Charlotte Gleave Riemann, Naturskollärare och lärare för grundskolan och gymnasiet

tel 08-57922974

Charlotte talar svenska, engelska och franska

mejl till Charlotte snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se

Gunnar Hallberg

Charlotte Gleave Riemann

Besöksadress:

Naturskolan i Sollentuna

Väsbygård

191 62 Sollentuna


Sökning på GPS kan ge fel väganvisningar. Det går inte att köra in från annat håll än Sollentuna. Det finns låsta bommar som stänger alla infarter! Parkera din bil vid stora parkeringen nära Helenas Café och Catering. Därefter 800 meter att gå längs grusvägen.

OBS: all trafik med privat bil, taxi, moped, motorcykel är förbjuden i naturreservatet och behöver i förväg skriftligt specialtillstånd. Varuleveranser är välkomna.

(Observera att markören för Väsby gård är lite felplacerad. Fortsätt Norra Kolonnvägen rakt fram och se skylten "Naturskolan" på huset.)


Naturskolan i Sollentuna ligger vid Väsby gård i naturreservatet Järvafältet.

Till fots eller cykel från Häggviks station (ca 30-35 min)

 • Gå trapporna ned från perrongen och tag sedan vänster mot Klasro

 • Följ Andelsvägen (en lindallé) västerut upp mot Norrvikenledens gångtunnel

 • Tag vänster direkt efter tunneln och följ grusväg/cykelväg mot en gångtunnel till. Fortsätt fram till motorvägen där tunnel (sista) finns

 • En grusstig går upp i skogen under kraftledningen. Följ stigen rakt fram

 • Brant backe utför. Stigkorsning i slutet av backen. Fortsätt rakt fram.

 • Efter cirka 300 meter delar sig vägen. Tag vänster, backe ner till parkeringen

 • Snedda över parkeringen, följ grusvägen förbi bommen, passera Bögs gård

 • Fortsätt vägen ytterligare cirka tio minuter. Naturskolan ligger vid Väsby gård.

Alternativa vägar att gå till Naturskolan från tåg eller buss:

Gående och cyklister från annat håll

Från Viby (det går att välja buss till Viby) (ca 30 minuter?);

Militärvägen leder in i reservatet och du når Naturskolan västerifrån.

Från Norrviken (pendeltåg till Norrvikens station) (ca 30 minuter);

Pommernvägen når fram till Ravalens östra strand och därifrån går ett joggingspår som leder fram till Bögs gård öster om Naturskolan.

Med bil från E4:an

Vägbyggen pågår även här. Vägen kan ledas om.

 • Se länk på kommunens webbplats

 • Följ vägen mot Bögs Gård fram till parkeringsplatsen nedanför Helenas Café. Parkera där. (Bilnavigatorer kan visa till fel parkeringsplats: du skall åka till parkeringen nära Helenas Café.)

 • Sedan är det cirka tio minuters promenad till Naturskolan. Gå grusvägen förbi bommen och förbi Bögs gård. Naturskolan ligger vid Väsby gård. Motorfordonstrafik i naturreservatet är inte tillåten utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen.