Kontakt

e-post till Naturskolan i Sollentuna:

naturskolan@edu.sollentuna.se

Vi som arbetar på Naturskolan i Sollentuna:

Hanna Heurlin, Naturskollärare, föreståndare, grundskollärare 1-7 Ma och No

tel. 08-57922974

haheu_s@edu.sollentuna.se


Gunnar Hallberg, Naturskollärare, ämneslärare Ke, Bi, Ge, 6-Gy.

tel. 08-57922978

mejl till Gunnar snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se


Charlotte Gleave Riemann, Naturskollärare och lärare för grundskolan och gymnasiet

Charlotte talar svenska, engelska och franska

mejl till Charlotte snabbast till vår gemensamma mejladress: naturskolan@edu.sollentuna.se

Hanna Heurlin

Gunnar Hallberg

Charlotte Gleave Riemann

Besöksadress:

Naturskolan i Sollentuna

Väsbygård

191 62 Sollentuna

Sökning på GPS kan ge fel väganvisningar. Det går inte att köra in från annat håll än Sollentuna. Det är bommar som stänger alla infarter!

(Observera att markören för Väsby gård är lite felplacerad. Fortsätt Norra kolonnvägen rakt fram och se skylten "Naturskolan" på huset.)


Naturskolan i Sollentuna ligger vid Väsby gård i naturreservatet Järvafältet.

Till fots eller cykel från Häggviks station (ca 30-35 min)

 • Gå trapporna ned från perrongen och tag sedan vänster mot Klasro

 • Följ Andelsvägen (en lindallé) västerut upp mot Norrvikenledens gångtunnel

 • Tag vänster direkt efter tunneln och följ grusväg/cykelväg mot en gångtunnel till. Fortsätt fram till motorvägen där tunnel (sista) finns

 • En grusstig går upp i skogen under kraftledningen. Följ stigen rakt fram

 • Brant backe utför. Stigkorsning i slutet av backen. Fortsätt rakt fram.

 • Efter cirka 300 meter delar sig vägen. Tag vänster, backe ner till parkeringen

 • Snedda över parkeringen, följ grusvägen förbi bommen, passera Bögs gård

 • Fortsätt vägen ytterligare cirka tio minuter. Naturskolan ligger vid Väsby gård.

Alternativa vägar att gå till Naturskolan från tåg eller buss:

Gående och cyklister från annat håll

Från Viby (det går att välja buss till Viby) (ca 30 minuter?);

Militärvägen leder in i reservatet och du når Naturskolan västerifrån.

Från Norrviken (pendeltåg till Norrvikens station) (ca 30 minuter);

Pommernvägen når fram till Ravalens östra strand och därifrån går ett joggingspår som leder fram till Bögs gård öster om Naturskolan.

Från Sollentuna Centrum (Pendeltåg till Sollentuna station, Buss 522 från Sollentuna station till Knistavägen alt promenad hela vägen) (ca 40 min (gångväg));

Knistavägen genom tunnel under E4:an. Höger efter tunneln, så är du inne i reservatet. Fortsätt grusvägen förbi Bögs gård fram till Naturskolan.

Med bil från E4:an

Vägbyggen pågår även här. Vägen kan ledas om.

 • (Tag av från E4:an vid Häggviks trafikplats)

 • Tag höger vid första rondellen, mot Sollentuna C

 • Rakt fram i nästa rondell (Stinsen-rondellen)

 • Tag nästa väg till höger (Knistavägen)

 • Trafikljus vid tunnelpassage under E4:an

 • Efter tunneln tag höger (skyltat Naturskolan)

 • Följ vägen mot Bögs Gård fram till parkeringsplatsen nedanför Helenas Café. Parkera där. (Bilnavigatorer kan visa till fel parkeringsplats: du skall åka till parkeringen nära Helenas Café.)

 • Sedan är det cirka tio minuters promenad till Naturskolan. Gå grusvägen förbi bommen och förbi Bögs gård. Naturskolan ligger vid Väsby gård. Motorfordonstrafik i naturreservatet är inte tillåten utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen.