Friluftslivets teknik åk 8-9

Genom tekniska lösningar kan vi underlätta i vår vardag. Runt om oss möter vi olika tekniska lösningar.

Om olyckan är framme, om vi hamnar i ett katastrofscenario - elen slås ut eller översvämning tvingar oss att lämna våra hem och vi måste klara oss är det viktigt att veta vad man kan göra. Vi behöver tillgodose våra basbehov - vatten, mat, värme, skydd, sanitet och kommunikation.

I temat ta tekniken till hjälp bygger vi skydd, lagar mat och hjälper skadad kompis. I lekfulla och friluftslivsbetonad form, men undersöker ändå hur vi kan ta tekniken till hjälp.

Tema Friluftsteknik
Arbetsgång Friluftslivets teknik

Material till för- och efterarbete samt länkar

Material för temat med bakgrund och tips finns i PDF-form. Här finns också kopplingar till Lgr11 och länkar till filmer och annat. Serien Nedsläckt land väcker många tankar.

Ta tekniken till hjälp ute - ett tema för ute och inne