Säker på isen - ÅK 5

Säker på isen är ett specialtema som Naturskolan erbjuder under tre veckor i februari. "Special" därför att undervisningen förutsätter att skolans egen iskunnige lärare i förväg förbereder ungdomarnas föräldrar och klassens elever samt följer med klassen ut. En dag på isen genomförs under förutsättning att isläget är tillräckligt gynnsamt. (Om isen är dålig, erbjuder Naturskolan temat "Naturen på vintern" istället för "Säker på isen" på den bokade dagen).

Under dagen finns möjlighet att prova isdubbar och ispik, kasta livlina och isvaksplurra. Passa på att njuta av en vinterdag med spännande och nyttiga aktiviteter och kanske ta tillfället i akt att förbereda råvaror i skolan för att laga riktig lunch över öppen eld.

Eleverna behöver arbeta med issäkerhet redan innan besöket. Förberedelseuppgifter som varje elev skall ha gjort innan och kunna tillämpa innan hen går ut på isen, finns nederst på sidan. Därefter finns även länkar till andra användbara sidor. Prova helst att kasta räddningslina redan innan hemma på skolgården. Varje person som tänker prova att isvaksplurra måste vara simkunnig.

Tema Säker på isen
En dag på isen med Naturskolan i Sollentuna

Naturskolans presentation "Säker på isen". Använd för att visa för klassen inför er dag på isen och för att presentera den förestående aktiviteten på föräldramöte.

Obligatoriska förberedelseuppgifter för elever finns som pdf nedan.

Obligatoriska förberedelser för elever:

Förberedelseuppgifter för elever innan dagen Säker på isen (pdf) Teori att kunna, länkar till filmklipp att ta ställning till och tips på personlig utrustning du skall ha på dig och med dig. Naturskolan i Sollentuna november 2019. Youtubeclips är numera helt spärrade från att kunna visas via Sollentuna kommuns skolor med webbläsaren Chrome. Använd istället webbläsaren Mozilla Firefox . Eller vid behov egen hemmadator eller mobiltelefon med eget abonnemang utanför Sollentunas skolors nätverk.Allmän information om is:

Issäkerhetsrådets startsida Massor med enkel isinformation: bilder, text och länkar till filmklipp. Flera av länkarna nedan går till Issäkerhetsrådet.

Hur tjock skall den bästa kärnisen vara för att hålla för en person? Issäkerhetsrådets sida berättar, under rubriken Utrustning Lär barnen isvett

Lär dig hur isen förändras och var isen ofta är svag Text och illustration. Issäkerhetsrådet.

Viktig kunskap om du ger dig ut på isen Text om utrustning och hur du packar ryggsäcken. Friluftsfrämjandet.

Om isen brister Gör så här när någon annan eller du själv ramlar i. Issäkerhetsrådet.

Om olyckan är framme Youtubeklipp hur du skall ta dig upp ur en isvak. Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Youtubeclips är numera helt spärrade från att kunna visas via Sollentuna kommuns skolor. Går, för den som vågar röja sin integritet, att se från egen hemmadator eller egen mobiltelefon utanför Sollentunas skolors nätverk.

Handledning till filmen "Om olyckan är framme". Pdf med handledning och viktiga frågeställningar från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

En dag på isen Presentation och några foton om en isdag för årskurs 5-9 med Naturskolan i Sollentuna.

Varför fryser sjöarna uppifrån och inte från botten? Faktabanken

För dig som vill veta ännu mer:

Böcker om is:

    • Isboken, Friluftsfrämjandet, 5 uppl. 2003, Lindqvist, L-H., Tysk, A. (Red.)

    • Stora boken om långfärdsskridskor. Ajne, M., Trygg, H. Calazo förlag, 2012.