Säker på isen

Säker på isen är ett specialtema som Naturskolan erbjuder under två veckor i februari. "Special" därför att undervisningen förutsätter att skolans egen iskunnige lärare i förväg förbereder ungdomarnas föräldrar och klassens elever samt följer med klassen ut. En dag på isen genomförs under förutsättning att isläget är tillräckligt gynnsamt.

Under dagen finns möjlighet att prova isdubbar och ispik, kasta livlina och isvaksplurra. Passa på att njuta av en vinterdag med spännande och nyttiga aktiviteter och kanske ta tillfället i akt att förbereda råvaror i skolan för att laga riktig lunch över öppen eld.

Eleverna behöver arbeta med issäkerhet redan innan besöket. Förberedelseuppgifter som varje elev skall ha gjort innan och kunna tillämpa innan hen går ut på isen, finns nederst på sidan. Därefter finns även länkar till andra användbara sidor. Prova gärna att kasta räddningslina redan hemma på skolgården.

Tema Säker på isen
En dag på isen med Naturskolan i Sollentuna

Naturskolans presentation "Säker på isen". Använd för att visa för klassen inför er dag på isen och för att presentera den förestående aktiviteten på föräldramöte.

Obligatoriska förberedelseuppgifter för elever finns som pdf nedan.

Obligatoriska förberedelser för elever:

Förberedelseuppgifter för elever innan dagen Säker på isen (pdf) Teori att kunna, länkar till filmklipp att ta ställning till och tips på personlig utrustning du skall ha på dig och med dig. Naturskolan i Sollentuna november 2019.Allmän information om is:

Issäkerhetsrådets startsida Massor med enkel isinformation: bilder, text och länkar till filmklipp. Flera av länkarna nedan går till Issäkerhetsrådet.

Hur tjock skall den bästa kärnisen vara för att hålla för en person? Issäkerhetsrådets sida berättar, under rubriken Utrustning Lär barnen isvett

Lär dig hur isen förändras och var isen ofta är svag Text och illustration. Issäkerhetsrådet.

Säkerhet på isen -innan du ger dig ut Text, möjlighet till uppläst text och filmklipp. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

När isarna lägger sig -så tar du dig ut säkert Text om utrustning och hur du packar ryggsäcken. Friluftsfrämjandet.

Om isen brister Gör så här när någon annan eller du själv ramlar i. Issäkerhetsrådet.

Om olyckan är framme Filmklipp hur du skall ta dig upp ur en isvak.

Handledning till filmen "Om olyckan är framme". Pdf med handledning och viktiga frågeställningar från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

En dag på isen Presentation och några foton om en isdag för årskurs 5-9 med Naturskolan i Sollentuna.

Varför fryser sjöarna uppifrån och inte från botten? Faktabanken

För dig som vill veta ännu mer:

Böcker om is:

    • Isboken, Friluftsfrämjandet, 5 uppl. 2003, Lindqvist, L-H., Tysk, A. (Red.)
    • Stora boken om långfärdsskridskor. Ajne, M., Trygg, H. Calazo förlag, 2012.