Naturen på vintern

I vintertid är naturen både spännande och vacker. Djuren lämnar spår och växterna vilar på olika sätt i väntan på våren.

Vilka djur är vakna? Vilka har flyttat? Vilka sover eller ligger i dvala?

Hur skyddar sig växterna mot köld och brist på vatten?

Hur skyddar vi oss när det är kallt?

Det är mycket att fundera på under vår kalla årstid. mycket spännande finns att både upptäcka och göra! Kliv ut i skog och mark och upplev snö och kyla.

Schemaförslag Naturen på vintern Lärarinfo med "körschema" för en klass ute med Naturskolan. Dagens väder, årstidens framsteg, elevernas förberedelser och tankar samt önskemål från läraren avgör vad som kan genomföras.

Tema Naturen på vintern
Naturskolan - Tema Vinterekologi

Förberedande material och länkar

Förslag till elevers fördjupade förarbete/fortsättningsarbete efter temadagen

Fakta, aktiviteter, experiment. (pdf) Åk 3-5, Naturskolans materiel för ytterligare studier i förväg, samt fortsättning vid skolan.

Elevers egna förberedelser före utedagen med Naturskolan. (pdf) Naturen på vintern. Välj i samråd med din lärare.

Vintern.ppt

Djurspår i snö Bra sidor från Naturhistoriska Riksmuseet

Så lever djuren om vintern Fina bilder och korta fakta. Naturskyddsföreningen.

Vinter Fakta och många länkar till mer fakta och förklaringar från SMHI:s Kunskapsbanken.

Kläder efter väder Naturskolans tips på smarta sätt att klä sig.

Laborationer om värme. (pdf) För Åk 5: bra för att förstå hur djuren har det på vintern, hur vi människor smart skall klä oss för att inte frysa och hur kläder kan minska eller öka värmeförluster från kroppen. Naturskolan i Sollentuna.

Naturskolans presentation för Åk 3-5 Naturen på vintern Det handlar om överlevnad!! Klicka i bildrutan ovanför.

Naturhistoriska Riksmuseets materiel om vinterfåglar Under rubriken "Årstider" finns fyra pdf-dokument: Gör din egen fågelmat. Vinterfågelbingo 9 rutor. Vinterfågelbingo 16 rutor. Vinterfågelfakta om de 16 fåglarna i bingot. Kort filmklipp: Bjud fåglarna på vinterlunch.

Vinterfåglar inpå knuten Klassen kan räkna fåglar fredag-måndag sista januarihelgen varje år. Birdlife Sverige.

Tre arbetsområden för Tema Vinter Förslag att arbeta med vid skolan. Från Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik.

Rovdjursskolan Fakta och övningar om stora rovdjur i Sverige. Rovdjurscentrat de 5 stora.


Gratisapp med bilder, läten, spårtecken från däggdjur och några fåglar

Viltappen Hämta den där du hämtar dina andra appar. Innehåller reklam/information från Svenska Jägarförbundet.


Böcker om vintern

Fåglar i vår närhet om vintern: Lofterud & Björk, LT: s förlag, (hittas möjligen på antikvariat)

Vinterns blommor: Lofterud & Björk, LT:s förlag, (hittas möjligen på antikvariat)

Naturen om vintern: Ericsson, Bonniers förlag, (hittas möjligen på antikvariat)

Spårboken: Bang, Dahlström, Norstedts

Trädens knoppar: Rapp, Naturpedagogen förlag

Spåra djur: Josefsson, Gustavsson, Roll, Berghs förlag

Året-runt-floran: Rapp, A., Holmberg, P. Naturpedagogen Förlag.