Naturen på vintern - ÅK 5

I vintertid är naturen både spännande och vacker. Djuren lämnar spår och växterna vilar på olika sätt i väntan på våren.

Vilka djur är vakna? Vilka har flyttat? Vilka sover eller ligger i dvala?

Hur skyddar sig växterna mot köld och brist på vatten?

Hur skyddar vi oss när det är kallt?

Det är mycket att fundera på under vår kalla årstid. mycket spännande finns att både upptäcka och göra! Kliv ut i skog och mark och upplev snö och kyla.

Dagens väder, årstidens framsteg, elevernas förberedelser och tankar samt önskemål från läraren avgör vad som kan genomföras.

Naturskolan - Tema Vinterekologi

Förberedande material och länkar

Vintern

Laborationer om värme. (pdf) Bra för att förstå hur djuren har det på vintern, hur vi människor smart skall klä oss för att inte frysa och hur kläder kan minska eller öka värmeförluster från kroppen. Naturskolan i Sollentuna.

Förslag till elevers fördjupade förarbete/fortsättningsarbete efter temadagen

Fakta, aktiviteter, experiment. (pdf) Naturskolans materiel för ytterligare studier i förväg, samt fortsättning vid skolan. (Kontaktuppgifterna i dokumentet är inaktuella.)

Elevers egna förberedelser före utedagen med Naturskolan. (pdf) Naturen på vintern. Välj i samråd med din lärare.

Djurspår i snö Bra sidor från Naturhistoriska Riksmuseet

Så lever djuren om vintern Fina bilder och korta fakta. Naturskyddsföreningen.

Vinter Fakta och många länkar till mer fakta och förklaringar från SMHI:s Kunskapsbanken.

Kläder efter väder Naturskolans tips på smarta sätt att klä sig.

Naturhistoriska Riksmuseets materiel om vinterfåglar Under rubriken "Årstider" finns fyra pdf-dokument: Gör din egen fågelmat. Vinterfågelbingo 9 rutor. Vinterfågelbingo 16 rutor. Vinterfågelfakta om de 16 fåglarna i bingot. Kort filmklipp: Bjud fåglarna på vinterlunch.

Vinterfåglar inpå knuten Klassen kan räkna fåglar fredag-måndag sista januarihelgen varje år. Birdlife Sverige.

Tre arbetsområden för Tema Vinter Förslag att arbeta med vid skolan. Från Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik.

Rovdjursskolan Fakta och övningar om stora rovdjur i Sverige. Rovdjurscentrat de 5 stora.


Gratisapp med bilder, läten, spårtecken från däggdjur och några fåglar


Viltappen Hämta den där du hämtar dina andra appar. Innehåller reklam/information från Svenska Jägarförbundet.

Böcker om vintern

Trädens knoppar: Rapp, Naturpedagogen förlag

Spåra djur: Josefsson, Gustavsson, Roll, Berghs förlag (2012)

Året-runt-floran: Rapp, A., Holmberg, P. Naturpedagogen Förlag.

Spårboken: Bang, Dahlström, Norstedts

Fåglar i vår närhet om vintern: Lofterud & Björk, LT: s förlag, (hittas möjligen på antikvariat)

Vinterns blommor: Lofterud & Björk, LT:s förlag, (hittas möjligen på antikvariat)

Naturen om vintern: Ericsson, Bonniers förlag, (hittas möjligen på antikvariat)