Livsstil och hållbar utveckling Åk 9

bild: pixabay den 2019-11-22

Vår livsstil lämnar avtryck i världen. Allt vi konsumerar i form av varor och tjänster innebär kostnader i form av påverkan på vår miljö. Vi har en jord och de resurser som finns ska räcka till för allt levande!

Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska förbrukningen av de resurser som finns? Hur kan vi tillsammans verka för att få en hållbar livsstil?

Genom aktiviteter och diskussioner funderar vi över hur vi alla kan bidra. Många bäckar små...

Tema Livsstil

Länk till dokumentet: Tema Livsstil

" Nu vet jag att jag också kan påverka... " (elevcitat under en dag med temat Livsstil)

Naturskolan - Tema Livsstil

Förberedelser och länktips

Inför dagen föreslår vi följande förberedelser:

1) Se de fyra första filmerna hos Sustainability illustrated

Länkar till filmerna finns även längre ned på denna sida. Naturskolan i Sollentuna föreslår att du ser filmerna i följande ordning:

- Sustainability: the threshold explained in 20 seconds (spaghetti analogy)

- Ecological footprint: Do we fit on our planet?

- The sustainability challenge explained (through animation)

- Sustainability explained with simple natural science.

2) Förklara ord och begrepp

a) hållbar utveckling (sustainable development)

b) ekologiska fotavtryck (ecological footprint)

c) hållbar konsumtion

d) Overshoot Day

3) Beräkna ditt eget ekologiska fotavtryck i klimatkalkylatorn. Hur många jordklot behövs om alla andra skulle leva på liknande sätt som du gör? Enkel men inte exakt beräkning från Klimatkalkylatorn.

Spar ditt eget "antal jordklot" i anslutning till klimatkalkylatorns webbsida, eller i egna anteckningar. Du kommer att använda ditt antal jordklot när du jämför igen vid uppgift 11 nedanför.

4) Läs in dig på några miljömärkningar för mat och för textilier

Uppgifter att lösa finns på sidan 21 i Konsumentverkets Smarta Val elevhäfte -vid matbordet och i affären (pdf och/eller mp3 del 2).

Förklaringar finns på Märkningsguiden , Länksida med många olika märkningar. Hallå konsument/Konsumentverket

5) Se filmen

Så handlar du klimatsmart i matbutiken. Fyra minuter från Naturskyddsföreningen.

Efter dagen föreslår vi följande början till uppföljningar:

6) Gör en Livscykelanalys, med utgångspunkt från de varor vi använt under dagen, en egen måltid eller en teknisk produkt du själv brukar använda.

Ta med flera steg som påverkar produktion, transporter, användning och resthantering.

Försök om möjligt att bedöma storleken av energiåtgång, materialbehov, avfall och koldioxidutsläpp.

Vilka kemikalier används och hur mycket?

Vilka människor och andra organismer påverkas och hur?

Fundera: kommer koldioxiden från miljoner år gammal petroleum eller från bara några år gamla växter och träd?

Fundera: vilka delar och/eller molekyler används igen i något kretslopp?

Fundera: vilka delar och/eller molekyler används inte efteråt? De kastas kanske på hög lång tid som sopor eller bara släpps ut någonstans.

7) Beräkna ditt eget ekologiska fotavtryck i klimatkalkylatorn. Hur många jordklot behövs om alla andra skulle leva på liknande sätt som du gör? Enkel men inte exakt beräkning från Klimatkalkylatorn.

8) Laga och ät en klimatsmart måltid hemma med familjen. Förslag till recept i två länkar nedan:

* Vad ska jag äta Planetsmarta måltider och tips från Världsnaturfonden.

*Klimatsmarta recept Pdf med bästa recepten från Earth Hour 2019. Världsnaturfonden.

9) Se filmen:

Vad gör din fleecetröja i havet? Fyra minuters film från Naturskyddsföreningen.

Hur skall du göra för att tvätta dina syntetiska kläder miljösmart?

När du behöver köpa kläder och skor: Second hand eller nytt? Naturmaterial, syntet eller fiberblandningar?

10) Använd Matkalkylatorn på er måltid. Hur smakade måltiden? Hur klimatsmart är din meny?

11) Så minskar du din klimatpåverkan Förslag i anslutning till Världsnaturfondens sidor om klimatkalkylatorn. Men tänk själv också eftersom Världsnaturfonden försöker att påverka dig!

Vad skall du ändra på och hur stor skillnad blir ditt ekologiska fotavtryck nu?

Räkna igen i klimatkalkylatorn. Jämför med ditt resultat från uppgift 7 ovanför.

12) Bli mer textilsmart hos Hallå Konsument! Och gör de fyra svårare av alla quiz: Vad kan du om hållbar konsumtion?


Material med inriktning mot nyanlända, asylsökande och hyresgäster:

Miljö för alla . Tre olika teman där delar av temat "Resor, även till fots", kan passa som komplement i anslutning till naturskoledagen. "Filmerna är tänkta som utgångspunkt för samtal och fördjupningar enligt lärarhandledningarna. De är inte avsedda att visas utan uppföljande aktiviteter." (Hola Folkhögskola och Landstinget i Västernorrland, webbadressen aktuell oktober 2020)


Ytterligare länkar:

FN's Globala mål Länken går till United Nations Development Program i Sverige.

Good Life goals (Reklamfinansierad sida med popups. Köp inga varor eller programvaror där.) De globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra nu direkt.

Sustainability illustrated De första fyra filmerna rekommenderas som introduktion. Korta filmer på engelska förklarar begrepp som handlar om hållbarhet.

Använd tillsammans med eleverna. Stoppa och repetera, gå igenom begreppen för att befästa.

Världsnaturfondens startsida för elever och lärare om Hållbar utveckling

Ekologiska fotavtryck Startsida från Världsnaturfonden.

Matkalkylatorn Få en betygssättning på hur koldioxidsmart eller -osmart din måltid blir. Jämför gärna med kompisarnas olika menyer vid besök på snabbmatstället eller i köket hemma.

Banana split game (pdf) Who gets what?? Övning för klassen del av lektion. Adapted by CAFOD 2005, from a game initially published by Christian Aid and Banana Link.

Det här kan du göra för att minska din klimatpåverkan Världsnaturfondens startsida till olika faktorer du kan minska genom egna val.

Fairtrade Wales Startsida med länkar till övningar

Klimatresan: Sverige koldioxidbantar. 36 minuters film hur en familj kan konsumera klimatsmart. Tillgängling till och med juni år 2022 hos UR (utan kostnad) och hos sli (konto krävs).

Hur miljövänliga är materialen i våra kläder?

Webbsida med text. Naturskyddsföreningen.


Klädskam 29 minuters något partisk film i programserien Ekonomibyrån från SVT. Visas på SVTPlay till 11 juni 2022.

Klädindustrin står för tio procent av världens utsläpp av koldioxid, mer än flyget och sjöfarten tillsammans. Vi måste dra ner på vår konsumtion av kläder för att minska klimatpåverkan.

Vad kan du själv göra?

Återanvändning av textilfibrer

Två minuters film om varför och hur. Engelskt tal från finska företaget Infinited Fiber Company.

Nya ord, att förklara före du ser textilåteranvändningsfilmen är:

landfill

insecticide

yield

viscose textile

wood pulp

to feed stock.

Elever kan ju också som en utmaning klura fram kemisk formel för Carbondisulfide. Kanske och söka fakta om risker vid hantering.

Så kan du förändra världen pdf med 50 tips från Världsnaturfonden.

Miljö för alla

Material med inriktning mot nyanlända, asylsökande och hyresgäster. Tre olika teman.

Earth Hour

Världsnaturfondens information med klimatsmart information, filmklipp och inspiration till att bli miljövänligare.

Lärande för planeten

Övningar och lärarhandledningar till arbete för hållbar utveckling i skolan. Stadieanpassat. Naturskyddsföreningen.

Fair Trade

Fakta, argument och förslag till arbete för en rättvisare världshandel. Fairtrade Sverige.

KRAV

Entrésida för varumärket KRAV. Innehåller reklam men också mer eller mindre objektiva fakta. om natur och odling. Sidan är partisk och vinklad för den egna certifieringen.

Europeiska Unionens miljökrav

Entrésida med sammanfattning samt länkar till mer information.