Liv i vatten (åk 3 - 5)

När vårisarna har lämnat sjön eller när trollsländorna kryper ur sina larvskinn och sträcker ut vingarna. Temat Liv i vatten passar lika bra på våren som för sensommar och tidig höst.

Myllret i vattendragen och i sjöarna är fascinerande. Vattnets invånare bjuder på en stor artrikedom och möjlighet att diskutera ekosystem, förutsättningar för liv och miljöfrågor.

Naturskolan - Tema Liv i vatten
Tema Liv i vatten ‎(2)‎

Länk till dokumentet: Tema Liv i vatten

Suverän bok att ha några ex av i skolan:

Smådjur i sjö och å. Olsen, 2 uppl. L-H., Sunesen, J., Pedersen, B.V. Gyldendal A/S. Köpenhamn 2019. (Den första upplagan är lika suverän, även om några djur därefter har bytt namn.)

Länkar:

(Askövikens Naturskola Vattenkort 1 och Vattenkort 2 har bildmaterial med artfakta om smådjuren under sötvattenytan. Augusti 2020: Länken till vattenkorten är tyvärr inaktuell.)

Bioresurs myller - välj sjön/ån. Massor med info om livet i vatten. Sidan Myller hos Bioresurscentrum kan komma att att omarbetas helt. Denna länken kommer då att vara inaktuell.

Kristianstad vattenrike "Bland vattenfisar och virvelmaskar i vattenriket": Sidor med teckningar, artfakta och levnadssätt för olika vattenlevande smådjur i sötvatten.

naturstig.se Under rubrikerna Naturtipset vattenkrypen finns beskrivningar med foton av vattenlevande smådjur.


www.sli.se: Naturens underverk: Trollsländan (U102299-06). 3 minuters film om trollsländan, engelskt tal, svensk text. För att använda utbudet på SLI krävs att skolan har konto hos SLI.

Linnélektioner. Välj "Idéhäfte 1 Berättarteknik". Där beskrivs metoder för att skriva och utveckla en berättelse. Avsnittet "Om småkryp och berättande" på sidorna 17-24 ger exempel och handfasta verktyg.

Plansch Livet under ytan pdf från extra-bilagan 2005, Bioresurscentrum.

Vattenkvaliteten vid Sollentunas badplatser. (Hav- och vattenmyndigheten, mätresultat från Sollentuna kommun)

Oxundaåns vattensamverkan: Fakta om kommunernas miljöarbete med sjöar, åar och bäckar i avrinningsområdet.

Edsvikens vattensamverkan: kortare beskrivning av växt- och djurlivet i Edsviken.


Hämta:

Skolprojekt Oxunda vattensamverkan 900 kB pdf

För inspiration och information för pedagoger till skolornas egna vattenundersökningar. Skrevs år 2006: länkar är färskvara, platser förändras med åren till gagn för naturen och besökare.