Liv i vatten - ÅK 3

När vårisarna har lämnat sjön eller när trollsländorna kryper ur sina larvskinn och sträcker ut vingarna. Temat Liv i vatten passar lika bra på våren som för sensommar och tidig höst.

Myllret i vattendragen och i sjöarna är fascinerande. Vattnets invånare bjuder på en stor artrikedom och möjlighet att diskutera ekosystem, förutsättningar för liv och miljöfrågor.

Naturskolan - Tema Liv i vatten

Suverän bok att ha några ex av i skolan:

Smådjur i sjö och å. Olsen, 2 uppl. L-H., Sunesen, J., Pedersen, B.V. Gyldendal A/S. Köpenhamn 2019. (Den första upplagan är lika suverän, även om några djur därefter har bytt namn.)

Länkar till information om liv i sötvatten:

Tema Liv i vatten ‎(2)‎

Bioresurs myller - i rullisten, välj sjön/ån. Massor med info om livet i sjövatten. Sidan Myller hos Bioresurscentrum kan komma att att omarbetas helt. Denna länken kommer då att vara inaktuell.

Kristianstad vattenrike "Bland vattenfisar och virvelmaskar i vattenriket": Sidor med teckningar, artfakta och levnadssätt för olika vattenlevande smådjur i sötvatten.

naturstig.se Under rubrikerna Naturtipset vattenkrypen finns foton och text med beskrivningar av vattenlevande smådjur i sjövatten.

www.sli.se: För att använda utbudet på SLI krävs att skolan har konto hos SLI.

Linnélektioner. Välj "Idéhäfte 1 Berättarteknik". Där beskrivs metoder för att skriva och utveckla en berättelse. Avsnittet "Om småkryp och berättande" på sidorna 17-24 ger exempel och handfasta verktyg.

Plansch Livet under ytan pdf från extra-bilagan 2005, Bioresurscentrum.

Vattenkvaliteten vid Sollentunas badplatser. (Hav- och vattenmyndigheten, mätresultat från Sollentuna kommun)

Oxundaåns vattensamverkan: Fakta om kommunernas miljöarbete med sjöar, åar och bäckar i avrinningsområdet. (Länken är inaktuell och felanmäld till Sollentuna kommun 2022-03-15)

Edsvikens vattensamverkan: kortare beskrivning av växt- och djurlivet i Edsviken. (Länken är inaktuell och felanmäld till Sollentuna kommun 2022-03-15)

Hämta:

Skolprojekt Oxunda vattensamverkan 900 kB pdf

För inspiration och information för pedagoger till skolornas egna vattenundersökningar. Skrevs år 2006: länkar är färskvara, platser förändras med åren till gagn för naturen och besökare.