Linberedning - ÅK 4

Temat handlar om att få vara med och prova på tillverkning av lin med gamla metoder. Det ger också ett perspektiv till dagens konsumtionsfrågor. Det är lätt att koppla ihop temat med hållbarhet och vårt sätt att använda jordens resurser.

Naturskolan - Tema Linberedning
Tema Lin till nytta och glädje