Linberedning

Temat Linberedning kan genomföras om vi har tillgång till material, dvs om vi haft möjlighet att skörda alt köpa lin.

Inför dagen är det bra att förbereda en del uppgifter på skolan, t o m redan under våren. Gärdesskolan genomförde dagen under hösten 2012 första gången och inför detta fick eleverna redan under vårterminen innan så lin. Eleverna tillverkade även egna sländor i TM-slöjden som de använde under dagen.

Temat handlar om att få vara med och prova på tillverkning av lin med gamla metoder. Det ger också ett perspektiv till dagens konsumtionsfrågor. Det är lätt att koppla ihop temat med hållbarhet och vårt sätt att använda jordens resurser.

Naturskolan - Tema Linberedning
Tema Lin till nytta och glädje