Geografi i kulturlandskapet åk 7-9

En dag då några stenar och växter tyst och diskret visar och får oss börja tänka. På plats i landskapet upptäcker och undersöker eleverna några historiska lämningar som finns att hitta på Järvafältet. Eleverna arbetar i grupper och kartlägger en historisk boplats per grupp. Om du som lärare i förväg meddelar Naturskolan så kan dagen avslutas med en timmes besök på en modern bondgård med kött- och växtproduktion. Då kan ungdomarna jämföra historien med nutiden.

Klassen har totalt tre platser att undersöka. Varje elevgrupp förbereder sig för att undersöka endast EN plats. På varje plats kan maximalt två olika grupper arbeta samtidigt. Den egna SO-läraren fördelar klassens elever under lektionerna hemma på skolan till en plats per arbetsgrupp.

Platserna är torpet Barsäll, Båtsmanstorpet och Norra gården i Väsby by . Det finns inga hus kvar nu, däremot rester av några grundstenar, brunnar och någon gammal växtart att försöka identifiera.

För att få ut något av av dagen krävs att varje elev under lektionerna innan har getts möjlighet att förbereda sig och sin grupp genom att ha lyssnat, sett, tänkt och formulerat frågeställningar. Använd länkarna nedan.

Efterarbetet i skolan kan ta olika former: berättande, analyserande eller kanske en modell eller teckning av närmaste området och husen vid Båtsmanstorpet, Wässby eller Barsäll. Även till det finns olika förslag nedan.


Tema Kulturgeografi i landskapet
Naturskolan - Tema Geografi i kulturlandskapet

Länkar till elevuppgifter, årskurs 7 - 9:

Vår dataoperatör uppdaterar systemen mitten av september 2021. Risk för kommande länkfel.

Fortsättning efteråt, pdf (Fortsättningsuppgifterna Innehåller felaktiga länkar som uppdateras i september)

Sväva som en fågel med hjälp av panoramabilder. Fungerar okej med datorskärm, men blir läckrast med VR-glasögon och mobiltelefon i appen RoundMe. Gruppen som arbetar med Norra gården i Väsby by hittar sin plats och linjer med stengrunder bakom fliken "Väsby by år 1811".


Skrifter i serien "Historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby"

Hämta fotohäfte 1,5 MB pdf

Upptäck det historiska odlingslandskapet mellan Bög och Väsby -bilder från en odlad bygd

35 sidor text och bild från mosaiken av biotoper i bondens landskap med sin mångfald av växter och djur.

Hämta småskrift 900 kB pdf

Historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby

24 sidor text och illustrationer som berättar om landskapet som formats till ett varierat odlingslandskap under årtusenden.

Hämta småskrift 1 MB pdf

Järnåldern landskap

16 sidor text och illustrationer

Skriften berättar om hur människor levt här under järnåldern.Fokus ligger kring 0 - 400 eKr, Romersk järnålder.

Hämta småskrift 530 kB pdf

Utmarken kring Väsby

16 sidor text och illustrationer

Utmarken runt byn Väsby bestod av gles skog som gav boskapen sommarbete och bonden ved och virke, samt torparna platser att bo på.