Geografi i kulturlandskapet åk 7-9

En dag då några stenar och växter tyst och diskret visar och får oss börja tänka. På plats i landskapet upptäcker och undersöker eleverna några historiska lämningar som finns att hitta på Järvafältet. Eleverna arbetar i grupper och kartlägger en historisk boplats per grupp. Besök på en modern bondgård med kött- och växtproduktion ingår för att kunna jämföra historien med nutiden.

Klassen har totalt tre platser att undersöka. Varje elevgrupp förbereder sig för att undersöka endast EN plats. På varje plats kan maximalt två olika grupper arbeta samtidigt. Den egna SO-läraren fördelar klassens elever under lektionerna hemma på skolan till en plats per arbetsgrupp.

Platserna är torpet Barsäll, Båtsmanstorpet och Norra gården i Väsby by . Det finns inga hus kvar nu, däremot rester av några grundstenar, brunnar och någon gammal växtart att försöka identifiera.

För att få ut något av av dagen krävs att varje elev under lektionerna innan har getts möjlighet att förbereda sig och sin grupp genom att ha lyssnat, sett, tänkt och formulerat frågeställningar. Använd länkarna nedan.

Efterarbetet i skolan kan ta olika former: berättande, analyserande eller kanske en modell eller teckning av närmaste området och husen vid Båtsmanstorpet, Wässby eller Barsäll. Även till det finns olika förslag nedan.


Tema Kulturgeografi i landskapet

Länkar till elevuppgifter, årskurs 7 - 9:

maj 2019: i dokumenten nedan finns några länkar som leder till andra aktörers webbsidor på gång att ändras. Naturskolan bevakar och försöker justera våra tre dokument nedan när det blir möjligt.

Östra Järvafältets naturreservat från luften: Sväva som en fågel med hjälp av panoramabilder. Fungerar okej med datorskärm, men blir läckrast med VR-glasögon och mobiltelefon i appen RoundMe. Gruppen som arbetar med Norra gården i Väsby by hittar sin plats och linjer med stengrunder bakom fliken "Väsby by år 1811".