Hösten - ÅK 2

När löven faller och frosten biter i gräset på morgonen beger vi oss ut för att undersöka frukter och frön, svampar och småkryp.

Vilka organismer ser till så att naturen inte svämmar över av vissna, nedfallna växtdelar?

Mushroom, Blade, Skov

Bild av Егор Камелев från Pixabay

Tema Hösten

Länk till dokumentet: Tema Hösten

Länkar och tips:

Bioresurscentrums startsida för Hösten åk F-6. Undervisningsförslag kombinerat inne och ute.

Varför blir löven gula på hösten? Fakta och svar på alla möjliga frågor från faktabanken.nu

Om frön:

Odla med barnen - Tips från Odla.nu

Bilagan nr 2/2020 Tema Frukt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik . Augustisidorna 2020 och septembersidorna 2020 ger info om blomställning, frukt och falsk frukt.

Vad är en frukt? direktlänk till pdf, Bilagan 2_2020_augusti

Äpple en falsk frukt direktlänk till pdf, Bilagan 2_2020_septemberTips på filmer om nedbrytande smådjur:

Karl-Astrids vänner. Fem korta, roliga filmer för barn om trädgårdssnäckan, daggmasken, mätarlarven, gråsuggan och tusenfotingen. Kräver konto hos sliplay.se

.


Om nedbrytning:

Bestämningsnyckel Småkryp på land pdf Två sidor A4 från Biotopia. När du jobbar hemma vid egna skolan är denna nyckel enkel att använda. Skriv då ut enkelsidigt i färg A4 eller A3, laminera och ta med ut på skolgården. Nyckeln ger namn till gruppnivån motsvarande "maskar" "skalbaggar", "fjärilslarver"... Till Naturskolans klassdagar behöver du som lärare INTE ta med denna nyckel.

Bioresurscentrum Ett myller av liv Skogen beskriver ryggradslösa djur som bryter ned dött materiel på och i marken.

Linnélektioner Idéhäfte 1: Berättarteknik Metoder för att skriva och utveckla en berättelse. Avsnittet "Om småkryp och berättande" ger exempel och handfasta verktyg.

Gråsuggan ett älsklingsdjur Bilagan nr 2/2003, sidorna 4-5. I klassrummet kan man ta hand om några nedbrytare och undersöka vad de äter. Och gör försök under året för att se hur lång nedbrytningstid olika organiska material har.

Odla mögelsvampar i glasburk Tidningen Bilagan nr 2/2013, sidan med almanacka för oktober 2013.

Om svamp. Äta eller ätas?

Vilken mat gillar svampar? Fakta om svampars levnadssätt, tidningen Bilagan nr 2/2011, sidan med almanacka för september 2011.

Övningar och fakta: Lunds Naturskola

Studi: enkla texter på svenska eller engelska, samt en enkel film. Kräver konto.