GPS och problemlösning - ÅK 6

Temat GPS och problemlösning baserar sig på idén med geocaching. Under dagen arbetar vi med karta och kompass, GPS och även fysiskt med att avbilda naturen runt omkring oss.

Vi ser GPS, karta och kompass som verktyg för att hitta en plats, en destination. När man hittat fram får man en uppgift att lösa i gruppen. Uppgifter och nivå anpassas efter ålder och årstid.

Naturskolan - Tema GPS och problemlösning

Länkar och tips till arbete med GPS

Here is an Australian teachers of Geography website with excellent materials and worksheets about the GPS system. We recommend their worksheet called "How GPS Works"