Fotosyntes, åk 5 - 6

En kemisk process som är förutsättningen för allt liv. En dag kring en process som sker omkring oss hela tiden. Som förser oss med syre och som renar luften från koldioxid. Vad kan vara viktigare.

Vi kokar klorofyllsoppa på nässlor och kirskål. Pollinering uppmärksammas som en av de ekosystemtjänster vi är så beroende av. Små experiment och lekar som visar på den produktion som sker i naturen.

Naturskolan - Tema Fotosyntes


Tema fotosyntes

Länk till dokumentet: Tema Fotosyntes

Fotosyntes arbetsgång version 2.doc