Fåglar - ÅK 2

Det finns mycket att upptäcka när vårens fåglar återvänder och när stannfåglarna har påbörjat sina vårförberedelser. Tillsammans tränar vi på att använda forskare språket: Jag ser... Jag undrar... Det påminner mig om... Vi lyssnar på, spanar efter och härmar fåglarna. Till och med fågelbobygget är med på programmet!

Presentation inför en dag med temat Fåglar

Naturskolan - Tema Fåglar
Arbetsgång Fåglar åk 2-3 ...g_kikare och fågelbobygge

Länkar och tips till arbete med fåglar

Elevers förberedelser veckan innan

Elevuppgifter före fågeldagen med Naturskolan i Sollentuna.

Fakta, foton, läten, reportage, mobilsignaler, fågelsånglektioner. P2-fågeln, Sveriges Radio

Fågelsångskolan - Livet enligt Naturmorgon. 21 femminutersavsnitt: Har du svårt att skilja fågelläten från varandra? Lugn, Mats Ottosson hjälper dig. Varje avsnitt kan du lyssna på direkt i dator eller i appern SRPlay och laddas ned som mp3 (Sveriges Radio P1, Naturmorgon).

Fakta, foton och läten, vanliga fåglar. Naturhistoriska riksmuseet

Fakta, foton och läten. Smart sökfunktion.


BirdID Nord University Gratisapp med fakta, bilder och olika "quiz".

Text på norska eller engelska. Vissa texter finns på svenska och några andra språk. Tar plats i mobilminnet om man laddar hem fågellätena, men då klarar man sig utan mobiltäckning i skogen. Finns där du hittar andra appar.

Elevers bonusförberedelser hösten/vintern innan

Vid fågelbordet Tips för egna undersökningar runt fågelbordet, Bi-lagan extra 2005, januaribladet.

Mesig eller kaxig? Vem vinner kampen runt fröautomaten? Bilagan nr 2 augusti 2005, sidan 8 av 24.

Hemma hos-reportage: projekt fågelholk med webbkamera Bilagan nr 2 augusti 2005, sidan 14 av 24..

Fortsättningsuppgifter efteråt med egna klassen

Flyttfåglar Tolv korta filmer (ca 1 min) och tolv samlarkort att skriva ut. Tidsåtgång: cirka fem minuter för varje lucka och en minut per film. Naturhistoriska Riksmuseet

Ägg på menyn -undersök risken för boplundring Bi-lagan nr 2 augusti 2005, sidan 18 av 24.

Fågelbordet ett eldorado för etologisk undervisning Bi-lagan nr 3, september 2007.


www.fageln.se

Fyra smarta fågelböcker utöver de vanliga

Se fåglar. Nilsson, U., Bonnier Carlsen, Stockholm 2013.

Från förlagets egen beskrivning: " Ulf Nilsson, en av våra främsta barn- och ungdomsboksförfattare med ett stort naturintresse, har här skrivit en personlig och rolig faktabok för alla åldrar - om fåglar! Handfasta tips ...varvas med personliga iakttagelser och klargörande fakta, ackompanjerade av storslagna illustrationer av Oskar Jonsson... "


Fåglar inpå livet - i ord och bild. Larsson, K-A. & Niemi, T. Kalamus Förlag, Uppsala, 2018.

Från baksidestexten: "... berättar på ett underhållande sätt om fåglars ekologi, häckningsbiologi, beteende och mycket annat. Boken tar upp alla vanliga svenska fågelarter och några mindre vanliga som har stort allmänt intresse, sammanlagt 122 arter."


Fåglar 30 arter i vår närhet. Larsson, K-A & Niemi,T. Kalamus förlag, Uppsala 2013.

Texten passar för vuxna som vill kunna hjälpa barn få reda på sånt som barn brukar fråga om.

Ur förordet: "Vi berättar om hur fåglarna lever, hur de häckar, letar föda och lite om deras 'personlighet' och beteende. De olika arternas beroende av sin ekologiska miljö får också visst utrymme. I många fall ägnas intresse åt människans förhållande till fåglarna och hur de i sin tur påverkas av vår verksamhet."


Vilken fågel? Lär dig känna igen Sveriges alla arter. Ullman, M. Norsteds, Stockholm 2:a uppl.., Apus Förlag, Brantevik 2020.

Text och bild passar för vuxna som vill hjälpa sig själva och ungdomar att försöka skilja mellan liknande fågelarter.


Allmänt om bland annat fåglar

Artportalen Se vilka arter som synts i Sverige. Se efter vilka fåglar, spindeldjur, insekter, kräldjur, groddjur, däggdjur, kärlväxter, mossor, lavar, svampar... som andra rapporterat in. Bra läsning innan du själv sticker ut i naturen för att undersöka och kanske börjar rapportera.

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige