Fåglar Åk 2 - 4, april - maj

I vårens teman om fåglar har vi olika versioner att erbjuda beroende på elevernas ålder och vädret är. En kall dag passar det bättre med aktiviteter i rörelse. Om solen skiner en varm dag kan man få bygga fågelbon.

Kikarträning och enkla beteende studier eller varför inte en fågelbingo vid våtmarken. Det finns mycket att upptäcka när vårens fåglar återvänder och när stannfåglarna har påbörjat sina vårförberedelser. Nu under Coronatiden använder vi inte kikarna alls, de kan ej desinfekteras rationellt mellan flitiga händer eller rinnande ögon och näsor under lektionerna.

Presentation inför en dag med temat Fåglar

Naturskolan - Tema Fåglar

Fåglar Åk 2 - 3, april och maj

Naturskoledagen för tvåor och treor handlar om att lyssna, spana, dra slutsatser och att vistas i naturen utan att störa fåglarna. Om vädret är tillräckligt varmt kan vi för en stund agera som bobyggande småfåglar. Kanske, men inte säkert, provar vi att använda kikare också.

Arbetsgång Fåglar åk 2-3 KALL dag_med fågelbingo.pdf

Fåglar Åk 4, april och maj

Fyrornas naturskoledag inriktas mot beteenden hos de fågelarter vi ser och hör. Vi övar också praktisk kikarhantering.

Arbetsgång Fåglar åk 4
Arbetsgång Fåglar åk 2-3 ...g_kikare och fågelbobygge
Tema Fåglar Åk 2-3 och Åk 4 Innehåll och mål

Länkar och tips till arbete med fåglar

Elevers förberedelser veckan innan

Elevuppgifter före fågeldagen med Naturskolan i Sollentuna.

Fakta, foton, läten, reportage, mobilsignaler, fågelsånglektioner. P2-fågeln, Sveriges Radio

Fågelsångskolan - Livet enligt Naturmorgon. 21 femminutersavsnitt: Har du svårt att skilja fågelläten från varandra? Lugn, Mats Ottosson hjälper dig. Varje avsnitt kan du lyssna på direkt i dator eller i appern SRPlay och laddas ned som mp3 (Sveriges Radio P1, Naturmorgon).

Fakta, foton och läten, vanliga fåglar. Naturhistoriska riksmuseet

Fakta, foton och läten. Smart sökfunktion.


BirdID Nord University Gratisapp med fakta, bilder och olika "quiz".

Text på norska eller engelska. Vissa texter finns på svenska och några andra språk. Tar plats i mobilminnet om man laddar hem fågellätena, men då klarar man sig utan mobiltäckning i skogen. Finns där du hittar andra appar.

Elevers bonusförberedelser hösten/vintern innan

Vid fågelbordet Tips för egna undersökningar runt fågelbordet, Bi-lagan extra 2005, januaribladet.

Mesig eller kaxig? Vem vinner kampen runt fröautomaten? Bilagan nr 2 augusti 2005, sidan 8 av 24.

Hemma hos-reportage: projekt fågelholk med webbkamera Bilagan nr 2 augusti 2005, sidan 14 av 24..

Fortsättningsuppgifter efteråt med egna klassen

Fågelspaning med Ulf Nilsson, fem tolvminuters radioavsnitt som bygger på boken "Se fåglar" av Ulf Nilsson. Det handlar om att upptäcka fåglarna som finns runtomkring oss, helt nära. innehåller länkar till fågelfakta och fågelspaningstips.

Varje gång barnbarnen kommer på besök får de en gåta av sin morfar. Tillsammans ger de sig ut på fågelspaning för att lösa dagens uppdrag. ”Glöm nu inte att lyssna på naturen” säger morfar. (Sveriges Radio, Barnradion).

Ägg på menyn -undersök risken för boplundring Bi-lagan nr 2 augusti 2005, sidan 18 av 24.

Fågelbordet ett eldorado för etologisk undervisning Bi-lagan nr 3, september 2007.www.fageln.se

Fyra smarta fågelböcker utöver de vanliga

Se fåglar. Nilsson, U., Bonnier Carlsen, Stockholm 2013.

Från förlagets egen beskrivning: " Ulf Nilsson, en av våra främsta barn- och ungdomsboksförfattare med ett stort naturintresse, har här skrivit en personlig och rolig faktabok för alla åldrar - om fåglar! Handfasta tips ...varvas med personliga iakttagelser och klargörande fakta, ackompanjerade av storslagna illustrationer av Oskar Jonsson... "


Fåglar inpå livet - i ord och bild. Larsson, K-A. & Niemi, T. Kalamus Förlag, Uppsala, 2018.

Från baksidestexten: "... berättar på ett underhållande sätt om fåglars ekologi, häckningsbiologi, beteende och mycket annat. Boken tar upp alla vanliga svenska fågelarter och några mindre vanliga som har stort allmänt intresse, sammanlagt 122 arter."


Fåglar 30 arter i vår närhet. Larsson, K-A & Niemi,T. Kalamus förlag, Uppsala 2013.

Texten passar för vuxna som vill kunna hjälpa barn få reda på sånt som barn brukar fråga om.

Ur förordet: "Vi berättar om hur fåglarna lever, hur de häckar, letar föda och lite om deras 'personlighet' och beteende. De olika arternas beroende av sin ekologiska miljö får också visst utrymme. I många fall ägnas intresse åt människans förhållande till fåglarna och hur de i sin tur påverkas av vår verksamhet."


Vilken fågel? Lär dig känna igen Sveriges alla arter. Ullman, M. Norsteds, Stockholm 2:a uppl.., Apus Förlag, Brantevik 2020.

Text och bild passar för vuxna som vill hjälpa sig själva och ungdomar att försöka skilja mellan liknande fågelarter.


Allmänt om bland annat fåglar

Artportalen Se vilka arter som synts i Sverige. Se efter vilka fåglar, spindeldjur, insekter, kräldjur, groddjur, däggdjur, kärlväxter, mossor, lavar, svampar... som andra rapporterat in. Bra läsning innan du själv sticker ut i naturen för att undersöka och kanske börjar rapportera.

Örebro Naturskola

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige