Kolets kretslopp

ÅK 7-8

En halv-dags program: kl 9-11.15 eller kl. 12 - 14.15.

Kolets kretslopp är ett av Naturskolans miljöteman för högstadiet. Vi letar efter kolatomer, gör upp eld, och funderar över sambandet mellan fotosyntes och förbränning. Vart tar veden vägen när det brinner? Vad är problemet med koldioxid om det är en del av det naturligt kretsloppet?

Länkar:

Klimatspelet - SMHI

Det här kan du göra för klimatet Startsida med tips. Världsnaturfonden.

Good Life goals - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Sverige koldioxidbantar 36 minuters film hur en familj kan konsumera klimatsmart. Tillgänglig till och med juni år 2022.