Energi och klimat

Energi och klimat är ett av Naturskolans miljöteman för högstadiet. Utgångspunkten är energi och energiomvandling och vår användning av energi i vår vardag.

Tillsammans diskuterar vi energibehovets påverkan på miljön - lokalt och globalt.

Tema Energi och klimat

Länk till dokumentet: Tema Energi och klimat

Presentation inför dagen

Naturskolan - Tema Energi och klimat

Instruktion för uppgift med eldburk

Eldning instruktion bestämma askhalten (1).pdf

Länkar:

Klimatspelet - SMHI

Det här kan du göra för klimatet Startsida med tips. Världsnaturfonden.

Good Life goals - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Sverige koldioxidbantar 36 minuters film hur en familj kan konsumera klimatsmart. Tillgänglig till och med juni år 2022.