Elden - ÅK 6

Tema Elden passar för elever i åk 6 och baseras på kunskaper för friluftsliv, kemi och biologi. Eleverna får lära sig hantera eld på ett praktiskt, miljövänligt och säkert sätt samtidigt som kemi och fysik demonstreras i verkligheten och miljöfrågor möter mysfaktorn. Den historiska aspekten har en begränsad roll under dagen, men förmågan att elda har tagit oss dit vi är idag och är ej att förringa.

Naturskolan - Tema Elden och kolatomens kretslopp

Länkar:

En olycka händer så lätt Kostnadsfritt elevmaterial från msb angående brandsäkerhet. Kan användas före dagen eller efteråt för uppföljning och utveckling av ungdomarnas säkerhetstänkande.

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet

Bild av SupremeRyan från Pixabay