Fältstudie

Åk 7-9

"Det är bra för svamparna att växa på träden, men vad tycker träden om det?" - Elev i ÅK 8

Jo, vad tycker träden egentligen om svampar? Går det att hitta ett svar?

Dagens fokus är att öva den finurliga förmågan att skapa undersökningsbara frågor. Det vill säga, frågor som du bara kan få svar på genom att:

  • observera och beskriva

  • mäta (till exempel tid, storlek, antal)

  • jämföra

För att kunna ställa bra frågor behöver vi först lära känna vårt ekosystem och öva att observera detaljer och mönster. Det gör vi med hjälp av luppar, lek och exempel på undersökningsbara frågor. Efter att ha väckt intresse, genomför eleverna parvis fältstudie av området med hjälp av egna frågor.

Tema Ekologi

Länkar

Ekosystemtjänster WWF Världsnaturfondens skrift.

Ekosystemtjänster Naturvårdsverket.

Skogen är full av liv Finska Skogscentralens beskrivning på svenska av barrskogstyper, skogsbruk och några övningar.

Bioresurscentrums startsida för ekologi Samling med välordnade länkar för specifika avsnitt med åldersanpassade fakta och övningar. En supersida, mycket väl värd att undersökas och gjord för att användas!

www.bioresurs.uu.se/myller Några olika ekosystem med bilder, fakta och sammanhang.

http://skogeniskolan.se/ Fakta och övningar.

Finska skogscentralens startsida för skolmateriel Sidtexten är på finska, delar av materielen är på svenska.

Rovdjursskolan Fakta och övningar om de stora rovdjuren i Sverige.

http://skogeniskolan.se/laromedel Startsida för skolmateriel, en riktig guldgruva för lärare.

FN's Globala mål

Good Life goals - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra