Klassteman

Naturskolans klassteman är anpassade till olika åldrar och årstider.

Temasidorna har länkar till sidor som passar vid för- och efterarbete i klassrummet. På varje temasida finns även en beskrivning av temat med förmågor och centralt innehåll. Till några av våra teman finns även konkreta förslag på arbetsuppgifter, litteraturtips, länkar till andra webbplatser samt bilder från en dag med temat.

När du har gjort något med klassen inför eller efter besöket hos oss som du vill dela med dig av så är du välkommen att skicka in det så lägger vi upp det bland tipsen.

Teman för lågstadiet

Hösten

Åk 1-3

(september - oktober)

Våren

Fklass - Åk 2

(april - juni)

Fåglar

Åk 2 - 3, april - maj

Liv i vatten

Åk 3-5

(april - juni, augusti - oktober)

Julen i naturen

F-klass

(december)

Teman för mellanstadiet

Skogens ekologi

Åk 4-5

(september - november)

Naturen på vintern

Åk 4-5

(januari - februari)

Fåglar

Åk 4, april - maj

Fotosyntes

Åk 5-6

(maj - juni)

Elden

Åk 5-6

(okt - nov, samt mars)

GPS och problemlösning

Åk 4-6

(Aug - sept, mars - juni)

Linberedning

Åk 4

September

Teman för högstadiet

Från Motorväg till våtmark

Åk 8

(aug- sept, april - juni)

Energi och klimat

Åk 8

(oktober - mars)

Ekologi

Åk 7 (hela året)

Livsstil

Åk 9

(november - mars)

Geografi i kulturlandskapet

Åk 7-9

(Aug - okt, mars - juni)

Säker på isen

åk 5-9

Februari