Vårt Sollentuna 2040

Vårt Sollentuna 2040

Ett miljöprojekt för åk 4-6, 7-9 och gymnasiet håller på att ta form. Det är ett samarbete mellan flera förvaltningar i Sollentuna kommun.

Det här är en möjlighet för er skola att delta i ett projekt som gör skillnad och kanske till och med kommer att synas i kommunen.

Vårt Sollentuna är kostnadsfritt och ni kan välja på er skola hur mycket tid ni vill lägga ner på projektet.

Länk till Anmälan


Vårt Sollentuna 2040

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter: kontaktcenter@sollentuna.se

Projektledare miljö och klimat vid kommunledningskontoret: inger.mattsson@sollentuna.se

Föreståndare för naturskolan vid utbildningskontoret: hanna.heurlin@sollentuna.se

Länkar för alla från kommunen

Fakta om miljön i Sollentuna: https://sollentuna.miljobarometern.se/

Dokument som styr kommunens miljöarbete: https://www.sollentuna.se/kommun--politik/kommunfakta/forfattningssamling/sfsm/

Introduktion till Sollentunas miljö- och klimatarbete: https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/

Trafik i Sollentuna: https://www.sollentuna.se/trafik--stadsplanering/

Kommunens naturvårdsarbete: https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/naturvard/

Avfall och återvinning i Sollentuna: https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/

Ekosystemtjänster i Sollentuna 2015: https://www.sollentuna.se/globalassets/ekosystemtjamstkartlaggning-2015_lagupplost.pdf

Information om energi, avfall och vatten hittar du hos Sollentuna Energi och Miljö AB: https://www.seom.se/