Vårt Sollentuna 2040

2015 startade Sollentuna kommun med projektet Vårt Sollentuna 2040. Det är ursprungligen ett initiativ från WWF, som Sollentuna kommun sedan har drivit vidare i egen regi. Projektet följer läroplanen.

Eleverna arbetar med en aktuell miljö- eller klimatfråga och formulerar en hållbar framtid (2040). Projektet är kostnadsfritt. Projektbeskrivningarna är ganska detaljerade, men det är naturligtvis möjligt att göra om dem efter eget önskemål. Ni kan välja hur mycket tid ni vill använda.

Om ni vill samverka med politiker eller natur- och parkförvaltningen eller om ni vill samråda om något ska ni höra av er till inger.mattsson@sollentuna.se Skicka också ett mejl och berätta om ert arbete med Vårt Sollentuna 2040.

Det här är blir en möjlighet för er skola att delta i ett projekt som gör skillnad och kanske till och med kommer att synas i kommunen.

Åk 4, 5 och 6

Eleverna arbetar i grupp med något av dessa teman:

  • Så kan biltrafiken runt skolan minska.

  • Så kan vi äta mer klimatsmart.

  • Så får vi bort allt skräp från naturen.

Arbetsmaterial mellanstadiet Pdf 746.1 kB. är formulerat så att eleverna själva ska läsa och förstå vad de ska göra. Pedagogen använder samma material som instruktion till sig själv och projektet.


Åk 7, 8 och 9

Eleverna arbetar i grupp eller enskilt och får - om de vill - sitt arbete bedömt av kommunens natur- och parkförvaltare.

  • Betydelsen av stora träd i stadsmiljö.

  • Så kan vi få fler Sollentunabor att besöka kommunens naturreservat.

  • Så kan även en liten yta ge miljönytta.

Arbetsmaterial högstadiet Pdf 610.7 kB. är utformat så att eleverna själva ska läsa och förstå vad de ska göra. Pedagogen använder samma material som instruktion till sig själv och projektet.


Gymnasiet

Eleverna arbetar i grupp eller enskilt och får - om de vill - diskutera sitt arbete med någon av kommunens politiker.

  • Så kan vi främja en hållbar konsumtion i Sollentuna.

  • Är sollentunaborna redo för klimatförändringar?

  • Ett ekosystem som Sollentuna bör utveckla.

Arbetsmaterial gymnasiet Pdf 917.5 kB. är formulerat så att eleverna själva ska läsa och förstå vad de ska göra. Pedagogen använder samma material som instruktion till sig själv och projektet.

Kort presentation

Vårt Sollentuna 2040

Kontaktuppgifter

Projektledare miljö och klimat vid kommunledningskontoret: inger.mattsson@sollentuna.se

Kontaktcenter: kontaktcenter@sollentuna.se

Skräpplockardagarna varje år i maj

I maj varje år deltar kommunen i Håll Sverige Rents kampanj "Skräpplockardagarna". Aktiviteterna riktar sig främst till de yngre eleverna. Skol- och förskolebarnen ger sig ut och samlar skräp. Intresseanmälan och beställning av pedagogiskt material och insamlingspåsar görs hos HSR.

Natur- och miljöboken (åk 4-6)

Sollentuna kommun har de senaste åren sponsrat läromedlet Natur- och Miljöboken. Boken är skriven för åk 4, 5 och 6 och är gratis för skolorna. Eleverna ska behålla boken när arbetet är över och ta hem den, för att på så sätt sprida miljökunskap vidare till sina anhöriga. Boken är skriven för att uppfylla läroplanen.