Utomhuspedagogik

Platsbaserat lärande

Därför skall inlärning ske ute också

Man lär sig på olika sätt. Genom att läraren varierar platser och metoder får eleverna arbeta med sammanhang i en autentisk miljö. Att ibland välja parken, skogen, berget eller stranden och använda hela kroppen och alla sinnen ger fler barn möjlighet att finna sitt eller sina sätt att lära. Det handlar om att utvidga kontinuiteten i lärandet genom att komplettera klassrumsundervisningen, att göra det vi ändå gör i skolan men på ett nytt sätt. Som bonuseffekter kan vi räkna med frisk luft, ökad fysisk aktivitet, naturupplevelser, djupare, mer bestående kunskaper och färdigheter, välbefinnande samt helhetssyn och sammanhang för både elever och för personal.

Läs Naturskolan i Sollentunas samlade tankar - Därför skall inlärning ske ute också (pdf)