Projektet Ture i Naturen

“Jag är så tacksam för Ture i naturen. Jag älskar våra onsdagar i skogen” - pedagog

“ Det var första gången jag tog på en svamp!” - elev åk2

“Jag är tacksam att vi får vara ute och leka och korv” - elev åk2

“OJ my god! Det här är ju helt otroligt!” - elev f-klass tittar i lupp
I Naturskolans projekt, Ture i naturen, planerar och genomförs 8-10 utedagar med Turebergsskolans klasser i årskurs F-3 och elever från rörelsenedsättningsenheten.

Syftet med projektet är att ge kännedom om svensk natur och kultur, skapa trygghet i sin närmiljö, skapa kontakter och gemenskap och utveckla den språkliga och kommunikativa förmågan.


Målet med projektet är att till slutet av vt22 ha genomfört minst 50 utedagar med klasserna F-3 och RN-enheten.


Sagt om Ture i Naturen

I naturen finns det utrymme för de elever som har svårt att hitta vänner under skoltid på plats. Elever leker "över och förbi" sina vanliga kompisrelationer.” - pedagog


“Våra elever har verkligen fått komma iväg på längre tur från skolan. Det är många som på grund av funktionsvariation och kultur inte går ut i skogen så det har varit väldigt positivt. Det har också varit ett sätt att utmana oss vad det gäller väder då det ofta blir så att man stannar inne om det är kallt ,snöar eller regnar.” - pedagog

“Eleverna är i stort behov av språkutveckling. Nu har de något att prata om.” - pedagog när eleverna letar spår efter djur