NTA i Sollentuna kommun

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla, http://www.ntaskolutveckling.se/.

NTA erbjuder material och kompetensutveckling inom kemi, fysik, biologi, teknik samt matematik.

NTA i Sollentuna kan idag erbjuda 21 olika teman för grundskolan.


F-klass

Jämföra och mäta


åk 1-2

Balansera och väga

Fasta ämnen och vätskor


åk 1-3

Jord

Förändringar

Fjärilars liv

Testa teknik


åk 4-6

Från frö till frö

Kemiförsök

Kretsar kring el

Matens kemi

Rörelse och konstruktion

Flyta eller sjunka

Papper

Mönster och algebra


åk 6-7

Magneter och motorer


åk 7-9

Ämnens egenskaper


åk 2-5

Rymden (Digital)


åk 5-7

Kroppen (Digital)


åk 4-7

Smartare produkter (Micro bits + digital)


åk 6-9

Den smartare staden (Micro bits+ digital)


Kostnader

5000 kr i investeringskostnad per låda. 1200 kr i hyra per låda och termin. 20 kr per elev som använder NTA. 600-900 kr per temautbildning för lärare.

För mer information om NTA i Sollentuna, välkommen att kontakta Sollentuna kommuns NTA-samordnare.

mejl: nta@edu.sollentuna.se

mobiltelefon: noll sju36652644

Information om NTA i Sollentuna