NTA i Sollentuna kommun

Från och med hösten 2013 är Sollentuna kommun medlemmar i NTA - Naturvetenskap och teknik för alla, http://www.ntaskolutveckling.se/.

Arbetet med att utveckla arbetet med NTA pågår och Naturskolan i Sollentuna samordnar och driver verksamheten i kommunen.

NTA's arbete drivs av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. KVA (Kungliga vetenskapsakademien) och IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) står bakom NTA's tankar och deltar i ett nära samarbete kring utvecklings- och kvalitetsarbetet. NTA erbjuder material och kompetensutveckling inom kemi, fysik, biologi, teknik samt matematik. Idag finns 26 teman för olika åldrar. Från förskola till åk 9, varav 2 digitala teman. I Sollentuna har vi startat med teman för låg- och mellanstadiet.

För mer information om NTA i Sollentuna, välkommen att kontakta Sollentuna kommuns NTA-samordnare.

mejl: nta@edu.sollentuna.se

mobiltelefon: noll sju36652644

Information om NTA i Sollentuna