Inför klassdagen

Här finns information för dig som är bokad med din klass.

Klassdagar

Klassdagarna bokas inför kommande läsår av din skola innan vårterminen är slut. Dagarna är kostnadsfria för Sollentunas grundskolor.

Varje skola i Sollentuna får ett angivet antal dagar varje läsår. Dagarna fördelas på skolan utifrån lärares önskemål.

Under flikarna Klassteman respektive Specialteman finns allmän information inför en dag med Naturskolan samt länkar till förberedelser och fortsättning.

Ungefär två veckor före bokad dag skickas mer detaljer till klassens lärare.

Varm, torr, trygg och mätt Här nedan finns information om vad som är bra att tänka på i förväg och hur en dag med Naturskolan kan gå till.

Kläder efter väder (pdf) - det är ett klassiskt uttryck, men vad innebär det. Här finns lite tips och råd! Prata med eleverna om smart klädsel. Länka gärna i veckobrev till hemmen.

Lärarguide inför klassdag (pdf) med Naturskolan i Sollentuna.

Matsäckstips (pdf) -beroende på väder och aktivitet kan ni som lärare i veckobrev länka till för att tipsa föräldrar eller skolkök om bra matsäck för eleverna så att de orkar med en dag i naturen.

Allemansrätten - bra att gå igenom inför en dag i naturen.

Utbildningsmateriel om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent: Övningar, saga, digitalt testa dig själv.

Allemansrättsskolan Kort information och korta tecknade filmer på lätt svenska från Svenska Turistföreningen.

Schysst förklarar allemansrätten Två minuters film med ungdomars som sammanfattar allemansrätten. Naturskyddsföreningen.

Affischer om allemansrätten Olika sidformat samt mängder med annan materiel från organisationen Skogen i skolan.

Naturvårdsverkets hemsida info, broschyrer på olika språk

Film om allemansrätten:Naturvårdsverket (filmen riktad till vuxna).

Övrigt

Utomhusövningar: Massor med övningar från skogeniskolan.se

Låna lokal och utrustning för egen verksamhet

Vill du låna Naturskolans lokal eller utrustning? Kontakta oss via e-post: naturskolan@edu.sollentuna.se i god tid. Om vi inte själva använder lokal eller utrustning så kanske det finns möjlighet att låna av det vi har. Detta gäller Sollentunas skolpersonal.


---

En presentation med bilder från Naturskolan som visar vad man kan möta under en dag.

Till varje tema kommer finnas en temaspecifik presentation som visar delar av temats innehåll.

Naturskolan - så här kan det se ut hos oss