Bilder

Här finns bilder från våra aktiviteter så att ni kan få en känsla av vad vi gör under våra temadagar.

Har du bilder från ditt klassbesök som vi kan få ta del av så är du välkommen att skicka in det till oss. Vi publicerar inte bilder där man ser barnens ansikten!

Tackbrev Naturskolan från 2A