Fortbildningar på Naturskolan

Naturskolan i Sollentuna håller gärna fortbildningar för personal på skolor och förskolor. Skräddarsy en hel- eller halvdag alternativt en föreläsning för personalen på din enhet.

Här kan du läsa exempel på kurser som finns idag och kanske få inspiration till att boka något ni har behov av.

Utgångspunkt för utbildningarna är läroplaner och kursplaner för grundskola, grundsärskola och förskola.

Håll utkik efter Naturskolans planerade kurser. Kostnadsfritt för Sollentunas skolor och förskolor.

Boka genom att maila: naturskolan@edu.sollentuna.se

Möjlighet att använda Naturskolan för fortbildning:

* Ute varje vecka!

- byt ett par klassdagar mot fortbildning för personal

= fler elever får möjlighet att komma ut oftare!

Information och inbjudningar dyker upp här, på Facebook och i veckobrev från Utbildningskontoret

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute - förskolan

En heldag eller halvdag med naturvetenskap och teknik för de yngsta. Innehållet kan variera beroende på årstid så klart, men vi arbetar med upptäckande, skapande, djur, växter, vetenskaplig metod.

Naturen är en arena som erbjuder variation och spänning. Men det laborativa kan göras på förskolegården också.

Leka och lära språk ute - förskolan

Vistelse och aktiviteter i utemiljö ger många möjligheter att uppleva och lära nya ord och uttryck.

Vi fyller en dag med övningar, aktiviteter och reflektion kring språk​ och hur vi kan använda uteklassrummet som inspirationskälla och verktyg för att lära tillsammans.

(Förskolan)

Leka och lära matematik ute - förskolan

Upptäck matematiken i lek och rörelse, med alla sinnen. Vardagsnära, naturnära och på förskolegården. Sortera, hitta lika många, undersök symmetri eller varför inte göra ett helt tema om ekorren!

(Förskolan)

Att lära in språk ute

Svenska, engelska, moderna språk eller modermålsundervisning

Övningar, aktiviteter och reflektioner kring språk: hur vi kan använda uterummet och dess verktyg för att lära tillsammans. Avstamp tar vi från boken Att lära in svenska ute, Att lära in engelska ute alt Att lära in SFI ute, tillsammans med andra övningar som Naturskolan i Sollentuna använder.

(Grundskolan)

Att lära in matematik ute

En heldag med fokus på matematik och hur vi kan arbeta med ämnet utomhus. Vi provar övningar praktiskt och nivåanpassar.

Delar av innehållet bygger på boken Att lära in matematik ute 2. Men vi kombinerar och lägger även till andra idéer och övningar samt kopplingar till andra ämnen.

(Grundskolan)

Att lära in teknik ute

Att ta tekniken till hjälp för att kunna klara oss i olika situationer övar vi. Vi undersöker olika metodval och material. Vi kan prova på gamla tekniker i så skilda områden som friluftsliv, textilhantering, matlagning och energi.

Centralt handlar temat om att definiera vad teknik är.

(Grundskolan)

Ute varje vecka

Regelbunden utevistelse främjar elevernas lärande, rörelse är viktigt för lärandet, lära med hela kroppen, låt sinnena vara med, platsens betydelse för lärandet...

Det finns många argument för att ibland undervisa utanför klassrummet. Men det är inte alltid enkelt. Hur kan ska man ta sig över tröskeln?

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling och hållbarhet är centralt i idag. I boken Att lära in ute för hållbar utveckling utgår man från de tre perspektiven (Ekonomiskt, socialt och ekologiskt) på Hållbar utveckling på ett konkretiserande sätt som kompletterar teoretiska tankegångar. I boken finns metoder och upplägg som är väl utprövade på Naturskolor runt om i Sverige. Passet innehåller övningar hämtade från boken men även en del av våra egna övningar.