Boka klassdag på Naturskolan

Naturskolan i Sollentuna är en resurs för Sollentunas skolor - kommunala och fristående.

Verksamheten finansieras av Utbildningskontoret och alla skolor erbjuds klassdagar årligen. Naturskolan fördelar antalet dagar till respektive skola och på skolan önskas vilka teman och klasser som ska få ta del av Naturskolans utbud. I bilagd text kan du läsa mer om bokningsförfarandet.

Information om bokning av utedagar.pdf