Välkommen till Naturskolan i Sollentuna

Gång- och cykeltunneln under E4 vid Hammarbacken kommer att vara stängd mellan 13 januari och 5 april. Det påverkar klasser som kommer till oss via Häggviks station. Välj annan väg. Förslag finns på Sollentuna kommuns webbplats: Länk till kartor.


Tillgänglighet och förberedelser

I vårt arbete att ge grupperna möjlighet att vara förberedda inför Naturskoledagen kommer vi att lägga upp korta pp-presentationer till alla teman. Bland annat kan PP innehålla förberedande frågor. Arbetet är påbörjat, men inte avslutat.

Välkomna ut i naturen!

Naturskolan - så här kan det se ut hos oss

Smarta kläder behövs för att trivas utomhus. Att klä sig varmt respektive svalt samt bära med extra kläder att ta på vid behov gör skillnad. Keps är bra vår och sommar när solen skiner. Mössa förstås när det blåser eller luften håller låg temperatur.

Länk till: naturskolans klädtips. Skicka gärna med länkarna till eleverna!

Varm eller kall dryck i termos, extra flaska med kranvatten och rejäl matsäck att äta och som tål vårvärmen, ökar förutsättningarna för en bra och lärorik dag.

Länk till: naturskolans matsäckstips. Skicka gärna med länken till eleverna!

Naturskolan i Sollentuna är en utomhuspedagogisk resurs för Sollentunas skolor under hela läsåret. Naturskolan tar emot klasser från hela kommunen.

Skolorna bokar under maj månad temadagar inför kommande läsår via sin rektor eller sin kontaktlärare.

Läs mer om bokning av klassdagar här.

Under ett läsår träffar Naturskolans personal ca 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare. Naturskolan håller fortbildningsdagar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar är också en dag för fortbildning för läraren.

Läs om Naturskolan och året som gick: vt 2018 och läsåret 18/19.

Verksamhetsberättelsen!

Finns det intresse för NTA på din skola?

Hör av er så kan vi komma till skolan och

presentera möjligheter och förutsättningar med NTA.

naturskolan@edu.sollentuna.se

Läs mer om NTA i Sollentuna här.

---

Naturskolan i Sollentuna finns på Facebook.

https://www.facebook.com/Naturskolanisollentuna


Naturskolan i Sollentuna är medlem i Naturskoleföreningen.

Att lära in ute är föreningens motto. Platsbaserat lärande som bygger på att lärandet sker i växelverkan mellan teori och praktik och i en miljö som tillför undervisningen en ytterligare dimension.

Du som är intresserad av och arbetar med utomhuspedagogik - välkommen som medlem i Naturskoleföreningen!