Välkommen ut med Naturskolan i Sollentuna kommunNaturskolan tilldelas Sollentuna Väsby FN-förenings Agenda 2030-pris!

Läs hela nyheten här

Vägporten på Knistavägen under E4 är öppen igen för alla trafikanter.

Naturskolan i Sollentuna är en utomhuspedagogisk resurs för Sollentunas skolor under hela läsåret. Naturskolan drivs av Sollentuna kommun och tar emot grundskolors klasser från hela kommunen.

Skolorna bokar under maj månad temadagar inför kommande läsår via sin rektor eller sin naturskolekontaktlärare.

Läs mer om bokning av klassdagar här.

Under ett läsår träffar Naturskolans personal ca 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare. Naturskolan håller fortbildningsdagar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar är också en dag för fortbildning för läraren.


Naturskolan läsåret 2021 - 2022, vad hände där och då?

Verksamhetsberättelse Naturskolan i Sollentuna 2021-2022 (PDF 2 MB).

Tillgänglighet och förberedelser

För att ge grupperna möjlighet att vara förberedda inför Naturskoledagen finns att visa för eleverna korta pp-presentationer till flera av dagarna. Arbetet är påbörjat men inte slutfört, ännu.

Välkomna ut i naturen!

Naturskolan - så här kan det se ut hos oss

Smarta kläder behövs för att trivas utomhus. Att klä sig varmt respektive svalt samt bära med extra kläder att ta på vid behov gör skillnad. Keps är bra vår och sommar när solen skiner. Mössa och halsduk eller buff förstås när det blåser eller luften håller låg temperatur.

Naturskolans klädtips. Skicka med länken till eleverna!


Varm eller kall dryck i termos, extra flaska med kranvatten och rejäl matsäck att äta och som tål vårvärmen, ökar förutsättningarna för en bra och lärorik dag.

Naturskolans matsäckstips. Skicka med länken till eleverna!

Finns det intresse för NTA på din skola?

Hör av er så kan vi komma till skolan och presentera möjligheter och förutsättningar med NTA.

e-post: nta@edu.sollentuna.se

Läs mer om NTA i Sollentuna här.

Naturskolan i Sollentuna är medlem i Naturskoleföreningen.

Att lära in ute är föreningens motto. Platsbaserat lärande som bygger på att lärandet sker i växelverkan mellan teori och praktik och i en miljö som tillför undervisningen en ytterligare dimension.

Du som är intresserad av och arbetar med utomhuspedagogik - välkommen som medlem i Naturskoleföreningen!