Välkommen ut med Naturskolan i Sollentuna kommun

Corona-anpassning

Många av våra klassteman genomförs på platser i skolornas närhet. På så sätt minskar vi belastningen i kollektivtrafiken. All undervisning sker utomhus.

Tunneln vid Knistavägen fungerar för cykel och fotgängare. För biltrafik är vägporten Knistavägen avstängd till och med 11 juli.

Men Järvafältet är alltid öppet för besök och varuleveranser ändå.

Alternativa vägar till Östra Järvafältet

Vårt Sollentuna 2040

Ny termin och kanske är ni laddade för nya projekt. Ta med era kollegor och häng med på Vårt Sollentuna 2040! Ett projekt för hållbarhet där ni får chansen att arbeta ämnesövergripande och integrera hållbarhetsfrågor i verkliga sammanhang i samarbete med kommunens experter och politiker.

Anmäl att ni är med så har vi möjlighet att hålla kontakt!

Naturskolan i Sollentuna är en utomhuspedagogisk resurs för Sollentunas skolor under hela läsåret. Naturskolan drivs av Sollentuna kommun och tar emot grundskolors klasser från hela kommunen.

Skolorna bokar under maj månad temadagar inför kommande läsår via sin rektor eller sin kontaktlärare.

Läs mer om bokning av klassdagar här.

Under ett läsår träffar Naturskolans personal ca 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare. Naturskolan håller fortbildningsdagar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar är också en dag för fortbildning för läraren.

Naturskolan läsåret 2019 - 2020, vad hände där och då?

Kolla in och läs senaste Verksamhetsberättelsen!

Tillgänglighet och förberedelser

I vårt arbete att ge grupperna möjlighet att vara förberedda inför Naturskoledagen finns att visa för eleverna korta pp-presentationer till flera av dagarna. Arbetet är påbörjat, men inte slutfört ännu.

Välkomna ut i naturen!

Naturskolan - så här kan det se ut hos oss

Smarta kläder behövs för att trivas utomhus. Att klä sig varmt respektive svalt samt bära med extra kläder att ta på vid behov gör skillnad. Keps är bra vår och sommar när solen skiner. Mössa förstås när det blåser eller luften håller låg temperatur.

Länk till: naturskolans klädtips. Skicka gärna med länkarna till eleverna!

Varm eller kall dryck i termos, extra flaska med kranvatten och rejäl matsäck att äta och som tål vårvärmen, ökar förutsättningarna för en bra och lärorik dag.

Länk till: naturskolans matsäckstips. Skicka gärna med länken till eleverna!

Finns det intresse för NTA på din skola?

Hör av er så kan vi komma till skolan och presentera möjligheter och förutsättningar med NTA.

e-post: naturskolan@edu.sollentuna.se

Läs mer om NTA i Sollentuna här.

Naturskolan i Sollentuna är medlem i Naturskoleföreningen.

Att lära in ute är föreningens motto. Platsbaserat lärande som bygger på att lärandet sker i växelverkan mellan teori och praktik och i en miljö som tillför undervisningen en ytterligare dimension.

Du som är intresserad av och arbetar med utomhuspedagogik - välkommen som medlem i Naturskoleföreningen!