Specialteman

I dagsläget kan vi erbjuda enstaka klasser att prova Linberedning som del i undervisning för textilslöjden. I februari avsätter Naturskolan i Sollentuna tio dagar för temat Säker på isen. Lärare som är intresserade av dessa teman behöver kontakta oss innan bokning!


Säker på isen 
En dag med plurrning passar att genomföra om isarna lägger sig, dock är det viktigt för Naturskolans planering att få veta redan i maj året före om Din skola är intresserad av att boka en av dessa dagar. Vi avsätter veckorna 7 och 8 närmast före Stockholms läns sportlov för isdagar.

Naturskolan i Sollentuna kan totalt ta emot 10-12 klasser beroende på ungdomarnas ålder, klasstorlek och egna skolans förberedelser. Stora klasser kan behöva delas till halvdagar före respektive efter lunch och fokusera enbart mot isplurr.  
Som personal har du  också möjlighet att prova på isdubbsrace, livlinekastning och - för den modige - isvaksplurr. 

Linberedningsdagen 
innefattar allt från skörd till bearbetning med bråka, skäkt och häckla. Vi provar också på hantverk med det färska linet som vuxit på Järvafältet och med lingarn. Inför det här temat är det bra med tidiga förberedelser i skolan och vi har gärna kontakt med intresserade lärare inför denna dag. I bästa fall redan under våren för att ni på skolan ska kunna så eget lin.


Specialtemana bokas på chansning. Om vi bedömer att isen inte håller för aktiviteten kan innehållet för dagen ändras från en dag till en annan. Även tillgången till lin kan förändra läget, men detta vet vi i så fall tidigare.

Åk 5-9
(angivna veckor i februari)

Åk 4-6
(september)
Underordnade sidor (2): GPS och problemlösning Linberedning
Comments