Specialteman

I dagsläget kan vi erbjuda enstaka dagar med temat Linberedning som passar för textilslöjden och vi avsätter dagar i februari för Säker på isen. Lärare som är intresserade av dessa teman bör kontakta oss innan bokning!


Isvakstemat passar att genomföra om isarna lägger sig, dock är det viktigt för vår planering att veta i augusti om Din skola är intresserad av att boka en av dessa dagar. Vi avsätter 2 veckor före sportlovet för detta och kan ta emot totalt 8 klasser under dessa dagar. I samband med detta erbjuder vi en lärardag omkring temat då du som personal har möjlighet att prova på isdubbsrace, livlinekastning och - för den modige - isvaksplurr. 

Linberedningsdagen innefattar allt från skörd till bearbeting med bråka, skäkt och häckla. Vi provar också på hantverk med det färska linet som vuxit på Järvafältet och med lingarn. Inför det här temat är det bra med tidiga förberedelser i skolan och vi har gärna kontakt med intresserade lärare inför denna dag. I bästa fall redan under våren för att ni på skolan ska kunna så eget lin.


Specialtemana bokas på chansning. Om vi bedömer att isen inte håller för aktiviteten kan innehållet för dagen ändras från en dag till en annan. Även tillgången till lin kan förändra läget, men detta vet vi i så fall tidigare.

Åk 5-9
(angivna veckor i februari)

Åk 4-6
(september)
Underordnade sidor (2): GPS och problemlösning Linberedning
Comments