Säker på isen
Säker på isen är Naturskolans extra tema som erbjuds under 2 veckor i februari. "Extra"därför att undervisningen förutsätter att skolans egen iskunnige lärare förbereder och följer med klassen samt att isläget är tillräckligt gynnsamt.
Under dagen finns möjlighet att prova isdubbar och ispik, kasta livlina och isvaksplurra. Passa på att njuta av en vinterdag med spännande och nyttiga aktiviteter och kanske ta tillfället i akt att laga mat över öppen eld eller på stormkök.
Eleverna behöver arbeta med issäkerhet redan innan besöket. Prova gärna kasta räddningslina på skolgården i förväg. I bildspelet nedan finns några exempelfrågor att arbeta med. Länkar till förberedelser för elever samt andra användbara sidor finner du nedan.

Tema Säker på isen


En dag på isen med Naturskolan i Sollentuna

Naturskolans presentation  "Säker på isen". Använd för att visa för klassen inför er dag på isen, eller använd för att presentera den förestående aktiviteten på föräldramöte.

Några lämpliga elevförberedelser finns i presentationen på bild 12 och bild 13. Där finns även länkar till olika filmklipp för elever att ta ställning till.
Comments