Säker på isen


Säker på isen ä
r ett specialtema som Naturskolan erbjuder under två veckor i februari. "Special" därför att undervisningen förutsätter att skolans egen iskunnige lärare i förväg förbereder ungdomarnas föräldrar och klassens elever samt följer med klassen ut. En dag på isen genomförs under förutsättning att isläget är tillräckligt gynnsamt.

Under dagen finns möjlighet att prova isdubbar och ispik, kasta livlina och isvaksplurra. Passa på att njuta av en vinterdag med spännande och nyttiga aktiviteter och kanske ta tillfället i akt att förbereda råvaror i skolan för att laga riktig lunch över öppen eld.


Eleverna behöver arbeta med issäkerhet redan innan besöket. Förberedelseuppgifter som varje elev skall ha gjort innan och kunna tillämpa innan hen går ut på isen, finns nederst på sidan. Därefter finns även länkar till andra användbara sidor. Prova gärna att kasta räddningslina redan hemma på skolgården.

Tema Säker på isen


En dag på isen med Naturskolan i Sollentuna

Naturskolans presentation  "Säker på isen". Använd för att visa för klassen inför er dag på isen och för att presentera den förestående aktiviteten på föräldramöte.

Förberedelseuppgifter för elever finns som pdf nedan.
Comments