NTA i Sollentuna kommun

Från och med hösten 2013 är Sollentuna kommun medlemmar i NTA - Naturvetenskap och teknik för alla, http://www.ntaskolutveckling.se/.Arbetet med att utveckla arbetet med NTA pågår och Naturskolan i Sollentuna samordnar och driver verksamheten i kommunen. Sollentuna har 9 skolor som i höst kommer att arbeta med NTA - Gärdesskolan, Töjnaskolan, Kärrdalsskolan, SIS, SMK, Häggviksskolan, Sofielundsskolan, Norra Strandskolan, Utbildning Rotebro, Futuraskolan Rådan och Tegelhagsskolan.

NTA's arbete drivs av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. KVA (Kungliga vetenskapsakademien) och IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) står bakom NTA's tankar och deltar i ett nära samarbete kring utvecklings- och kvalitetsarbetet. NTA erbjuder material och kompetensutveckling inom kemi, fysik, biologi, teknik samt matematik. Idag finns 26 teman för olika åldrar. Från förskola till åk 9, varav 2 digitala teman. I Sollentuna har vi startat med teman för låg- och mellanstadiet. 

Vilken blir kommunens nästa skola att haka på? 
Nyfiken? Boka en presentation under april! 
En timme om NTA i Sollentuna

För mer information om NTA i Sollentuna, välkommen att kontakta Hanna Heurlin via e-post eller telefon.
naturskolan@edu.sollentuna.se
08-57922974      
Comments