Kontakt

e-post till Naturskolan i Sollentuna:Vi som arbetar på Naturskolan i Sollentuna:

Hanna Heurlin, Naturskollärare, föreståndare, grundskollärare 1-7 Ma och No
tel. 08-57922974
 
Gunnar Hallberg, Naturskollärare, ämneslärare Ke, Bi, Ge, 6-Gy.
tel. 08-57922978


Besöksadress:
Naturskolan i Sollentuna
Väsbygård
191 62 Sollentuna

Karta med gångväg till Naturskolan

OBS!
Efter 20 december 2017 och tills vidare:Tunneln under E4, Knistavägen FUNGERAR HELT NORMALT.


(Observera att markören för Väsby gård är lite felplacerad. Fortsätt Norra kolonnvägen rakt fram och se skylten "Naturskolan" på huset.)

Till fots eller med cykel till Väsby gård från Häggviks stationNaturskolan i Sollentuna ligger vid Väsby gård i  naturreservatet Järvafältet.

Till fots eller cykel från Häggviks station

 • Gå trapporna ned från perrongen och tag sedan vänster mot Klasro
 • Följ Andelsvägen (en lindallé) västerut upp mot Norrvikenledens gångtunnel
 • Tag vänster direkt efter tunneln och följ grusväg/cykelväg mot en gångtunnel till. Fortsätt fram till motorvägen där tunnel (sista) finns
 • En grusstig går upp i skogen under kraftledningen. Följ stigen rakt fram
 • Brant backe utför. Stigkorsning i slutet av backen. Fortsätt rakt fram
 • Efter cirka 300 meter delar sig vägen. Tag vänster, backe ner till parkeringen
 • Snedda över parkeringen, följ grusvägen förbi bommen, passera Bögs gård
 • Fortsätt vägen ytterligare cirka tio minuter. Naturskolan ligger vid Väsby gård.


Gående och cyklister från annat håll

Från Viby; 
Militärvägen leder in i reservatet och du når Naturskolan västerifrån.

Från Norrviken; 
Pommernvägen når fram till Ravalens östra strand och därifrån går ett joggingspår som leder fram till Bögs gård öster om Naturskolan.

Från Sollentuna Centrum; 
Knistavägen genom tunnel under E4:an. Höger efter tunneln, så är du inne i reservatet. Fortsätt grusvägen förbi Bögs gård fram till Naturskolan.

Med bil från E4:an

Vägbyggen pågår.

 • (Tag av från E4:an vid Häggviks trafikplats)
 • Tag höger vid första rondellen, mot Sollentuna C
 • Rakt fram i nästa rondell (Stinsen-rondellen)
 • Tag nästa väg till höger (Knistavägen)
 • Trafikljus vid tunnelpassage under E4:an
 • Efter tunneln tag höger (skyltat Naturskolan)
 • Följ grusvägen fram till parkeringsplatsen nedanför Bögs gård. Parkera där.
 • Sedan är det cirka tio minuters promenad till Naturskolan. Följ grusvägen förbi bommen och förbi Bögs gård. Naturskolan ligger vid Väsby gård. 


Comments