Skogens ekologi

Hur fungerar samspelet i skogen? Hur ser skogen ut och vad kan vi hitta? Vem har rätt till skogen? Ja, en dag i skogen kan se väldigt olika ut. Det beror på vilken skog vi besöker. Det beror på hur långt in på hösten vi har kommit. 
Vi öppnar sinnena och tar in ljud, dofter, smak och synintryck och upplever skogen med våra sinnen. Länkar:
http://skogeniskolan.se/ - fakta och övningar
Skogen är full av liv Finska Skogscentralens beskrivning av barrskogstyper, skogsbruk och några övningar.
http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Larare-elever-och-skolor/ - mycket fakta. Hänvisar till Skogen i skolans övningar
http://www.rovdjursskolan.se/  Fakta och övningar om de stora rovdjuren i Sverige.

Tema Skogens ekologiLänk till dokumentet: Tema Skogens ekologi
Comments