Livsstil

Vår livsstil lämnar av tryck i världen. Allt vi konsumerar i form av varor och tjänster innebär kostnader i form av påverkan på vår miljö. Vi har en jord och de resurser som finns ska räcka till för allt levande! Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska förbrukningen av de resurser som finns? Hur kan vi tillsammans verka för att få en hållbar livsstil?
Genom aktiviteter och diskussioner funderar vi över hur vi alla kan bidra. Många bäckar små...

Inför dagen föreslår vi följande förberedelser:
* Ord och begrepp: hållbar utveckling, ekologiska fotavtryck, hållbar konsumtion, fair trade, olika svenska miljömärkningar (se t ex Energifallet (Svenska Naturskyddsföreningen)), Overshoot day. 
* Se de första filmerna hos Sustainability illustrated:
- Ecological footprint: Do we fit on our planet?
- The sustainability challenge explained (through animation)
Sustainability explained with simple natural science.

Efter dagen föreslår vi följande efterarbete:
* Livscykelanalys, gärna med utgångspunkt från de varor vi använt under dagen. 
* Mät ditt eget ekologiska fotavtryck (fotavtryckskalkylator). Hur kan du själv minska ditt ekologiska fotavtryck?

"Vad betyder hållbar utveckling för dig?"


Länkar:
Sustanibility illustrated - korta filmer, på engelska som förklarar begrepp som handlar om hållbarhet. De första fyra filmerna rekommenderas som introduktion. Använd tillsammans med eleverna. Stoppa och repetera, gå igenom begreppen för att befästa. 

Tema LivsstilLänk till dokumentet: Tema Livsstil
Comments