Livsstil Åk 9

Vår livsstil lämnar av tryck i världen. Allt vi konsumerar i form av varor och tjänster innebär kostnader i form av påverkan på vår miljö. Vi har en jord och de resurser som finns ska räcka till för allt levande! Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska förbrukningen av de resurser som finns? Hur kan vi tillsammans verka för att få en hållbar livsstil?
Genom aktiviteter och diskussioner funderar vi över hur vi alla kan bidra. Många bäckar små...

" Nu vet jag att jag också kan påverka... " (elevcitat under en dag med temat Livsstil)


Inför dagen föreslår vi följande förberedelser:
* Ord och begrepp: hållbar utveckling, ekologiska fotavtryck, hållbar konsumtion, Overshoot Day (se t ex Energifallet (Svenska Naturskyddsföreningen).

* några miljömärkningar för mat. Lämpliga uppgifter att lösa finns på sidan 21  i Konsumentverkets Smarta Val elevhäfte  (pdf och/eller mp3 del2). Förklaringar finns på Livsmedelsverkets affisch Miljömärkning på mat).

* Se de första filmerna hos Sustainability illustrated:
- Ecological footprint: Do we fit on our planet?
- The sustainability challenge explained (through animation)
Sustainability explained with simple natural science.

Efter dagen föreslår vi följande efterarbete:
* Livscykelanalys, gärna med utgångspunkt från de varor vi använt under dagen.

* Beräkna ditt eget ekologiska fotavtryck (fotavtryckskalkylator). Hur kan du själv minska ditt ekologiska fotavtryck?

* Material med inriktning mot nyanlända, asylsökande och hyresgästerMiljö för alla . Tre olika teman där delar av temat "Resor, även till fots", kan passa som komplement i anslutning till naturskoledagen."Filmerna är tänkta som utgångspunkt för samtal och fördjupningar enligt lärarhandledningarna. De är inte avsedda att visas utan uppföljande aktiviteter." (Hola Folkhögskola och Landstinget i Västernorrland, webbadressen aktuell mars 2018)"Vad betyder hållbar utveckling för dig?"


Länkar:
Sustanibility illustrated - korta filmer, på engelska som förklarar begrepp som handlar om hållbarhet. De första fyra filmerna rekommenderas som introduktion. Använd tillsammans med eleverna. Stoppa och repetera, gå igenom begreppen för att befästa. Återanvändning av textilfibrer Två minuters film om varför och hur. Engelskt tal från finska företaget Infinited Fiber Company. Nya ord, bra att gå igenom före är: landfill, insecticide, yield,  viscose textile, wood pulp, to feed stock. (Den kemiintresserade eleven kan ju bara för att det är kul också klura ut kemisk formel och söka fakta om Carbondisulfide.)

Earth Hour Världsnaturfondens information med klimatsmart information, filmklipp och inspiration till att bli 


Miljö för alla . Material med inriktning mot nyanlända, asylsökande och hyresgäster. Tre olika teman.


Good Life goals  - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Tema LivsstilLänk till dokumentet: Tema Livsstil
Comments