Livsstil Åk 9

Vår livsstil lämnar avtryck i världen. Allt vi konsumerar i form av varor och tjänster innebär kostnader i form av påverkan på vår miljö. Vi har en jord och de resurser som finns ska räcka till för allt levande! Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska förbrukningen av de resurser som finns? Hur kan vi tillsammans verka för att få en hållbar livsstil?
Genom aktiviteter och diskussioner funderar vi över hur vi alla kan bidra. Många bäckar små...

" Nu vet jag att jag också kan påverka... " (elevcitat under en dag med temat Livsstil)


Inför dagen föreslår vi följande förberedelser:

1) Se de fyra första filmerna hos Sustainability illustrated
Länkar till filmerna finns längre ned på denna sida. Naturskolan i Sollentuna föreslår att du ser filmerna i följande ordning:

- Sustainability: the threshold explained in 20 seconds (spaghetti analogy)

Ecological footprint: Do we fit on our planet?

The sustainability challenge explained (through animation)

Sustainability explained with simple natural science.


2) Förklara ord och begrepp (Se t ex Energifallet , Naturskyddsföreningen)
a) hållbar utveckling (sustainable development)

b) ekologiska fotavtryck (ecological footprint)

c) hållbar konsumtion

d) Overshoot Day


3) Läs in dig på några miljömärkningar för mat
Uppgifter att lösa finns på sidan 21  i Konsumentverkets Smarta Val elevhäfte  (pdf och/eller mp3 del 2).

Förklaringar finns på Livsmedelsverkets affisch Miljömärkning på mat.


4) Se filmen
Så handlar du klimatsmart i matbutiken. Fyra minuter från Naturskyddsföreningen.


Efter dagen föreslår vi följande början till uppföljningar:
* Gör en Livscykelanalys, med utgångspunkt från de varor vi använt under dagen, en egen måltid eller en teknisk produkt.
Ta med flera steg som påverkar produktion, transporter, användning och resthantering.

Försök om möjligt att bedöma storleken av energiåtgång, materialbehov, avfall och koldioxidutsläpp.

Vilka kemikalier används och hur mycket?

Vilka människor och andra organismer påverkas och hur?

Fundera: kommer koldioxiden från miljoner år gammal petroleum eller från bara några år gamla växter och träd?

Fundera: vilka delar och/eller molekyler används igen i något kretslopp?

Fundera: vilka delar och/eller molekyler används inte efteråt? De kastas kanske på hög lång tid som sopor eller bara släpps ut någonstans.

* Beräkna ditt eget ekologiska fotavtryck i klimatkalkylatorn. Hur står det till där hemma?
Beräkna din egen och familjens klimatpåverkan. Enkel men inte exakt beräkning från Klimatkalkylatorn.

* Så minskar du din klimatpåverkan Förslag i anslutning till Världsnaturfondens sidor om klimatkalkylatorn. Men tänk själv också eftersom Världsnaturfonden försöker att påverka dig!

Vad skall du ändra på och hur stor skillnad blir ditt ekologiska fotavtryck nu?  Räkna i klimatkalkylatorn.

* Se filmen:
Vad gör din fleecetröja i havet?  Fyra minuters film från Naturskyddsföreningen.
Hur skall du göra för att tvätta dina syntetiska kläder miljösmart?
När du behöver köpa kläder och skor: second hand eller nytt? Naturmaterial eller syntet eller fiberblandningar?


* Material med inriktning mot nyanlända, asylsökande och hyresgäster:
Miljö för alla . Tre olika teman där delar av temat "Resor, även till fots", kan passa som komplement i anslutning till naturskoledagen."Filmerna är tänkta som utgångspunkt för samtal och fördjupningar enligt lärarhandledningarna. De är inte avsedda att visas utan uppföljande aktiviteter." (Hola Folkhögskola och Landstinget i Västernorrland, webbadressen aktuell mars 2019)"Vad betyder hållbar utveckling för dig?"


Ytterligare länkar:

De globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra nu direkt.

Sustainability illustrated  De första fyra filmerna rekommenderas som introduktion. Korta filmer på engelska förklarar begrepp som handlar om hållbarhet.
Använd tillsammans med eleverna. Stoppa och repetera, gå igenom begreppen för att befästa.

Startsida från Världsnaturfonden.

Få en betygssättning på hur koldioxidsmart eller osmart din måltid blir.
Jämför gärna med kompisarnas olika menyer vid besök på snabbmatstället eller i köket hemma. 

Världsnaturfondens startsida till olika faktorer du kan minska genom egna val.

Två minuters film om varför och hur. Engelskt tal från finska företaget Infinited Fiber Company.
Nya ord, att förklara före textilåteranvändningsfilmen är:
landfill
insecticide
yield
viscose textile
wood pulp
to feed stock.
Elever kan ju också som en utmaning klura fram kemisk formel för Carbondisulfide. Kanske och söka fakta om risker vid hantering. 

Material med inriktning mot nyanlända, asylsökande och hyresgäster. Tre olika teman.

Världsnaturfondens information med klimatsmart information, filmklipp och inspiration till att bli miljövänligare.

Övningar och lärarhandledningar till arbete för hållbar utveckling i skolan. Stadieanpassat. Naturskyddsföreningen.

Entrésida med sammanfattning samt länkar till mer information.

Förslag till skoluppgifter och lärarhandledning, med styrning till ekologiska produkter. För högstadiet och gymnasiet. Naturskyddsföreningen.

Fakta, argument och förslag till arbete för en rättvisare världshandel. Fairtrade Sverige.

Entrésida för varumärket KRAV. Innehåller reklam men också mer eller mindre objektiva fakta. om natur och odling. Sidan är partisk och vinklad för den egna certifieringen.

Tema LivsstilLänk till dokumentet: Tema Livsstil
Comments