Liv i vatten (åk 3 - 5)

När vårisarna har lämnat sjön eller när trollsländorna kryper ur sina larvskinn och sträcker ut vingarna. Temat Liv i vatten passar lika bra på våren som för sensommar och tidig höst.

Myllret i vattendragen och i sjöarna är fascinerande. Vattnets invånare bjuder på en stor artrikedom och möjlighet att diskutera ekosystem, förutsättningar för liv och miljöfrågor.

Naturskolan - Tema Liv i vatten

Länkar:
Askövikens Naturskola Vattenkort 1 och Vattenkort 2 har bildmaterial med artfakta om smådjuren under sötvattenytan.

Bioresurs myller - välj sjön/ån. Massor med info om livet i vatten. Sidan Myller hos Bioresurscentrum kommer att omarbetas helt hösten 2019. Denna länken kommer då att vara inaktuell.

Kristianstad vattenrike   "Bland vattenfisar och virvelmaskar i vattenriket": Sidor med teckningar, artfakta och levnadssätt för olika vattenlevande smådjur i sötvatten.

naturstig.se Under rubriken Naturtipset finns beskrivning med foto av vattenlevande smådjur.

www.sli.se: Naturens underverk: Trollsländan (U102299-06). 3 minuters film om trollsländan, engelskt tal, svensk text. För att använda utbudet på SLI krävs att skolan har konto hos SLI.

Linnélektioner. Välj "Idéhäfte 1 Berättarteknik". Där beskrivs metoder för att skriva och utveckla en berättelse. Avsnittet "Om småkryp och berättande" på sidorna 17-24 ger exempel och handfasta verktyg.

Plansch Livet under ytan   pdf från extra-bilagan 2005,  Bioresurscentrum.Oxundaåns vattensamverkan: Fakta om och mätresultat från sjöar, åar och några bäckar i avrinningsområdet.

Edsvikens vattensamverkan: kortare beskrivning av växt- och djurlivet i Edsviken.

Tema Liv i vatten ‎


Länk till dokumentet: Tema Liv i vatten
Comments