Liv i vatten (åk 3 - 5)

När vårisarna har lämnat sjön eller när trollsländorna kryper ur sina larvskinn och sträcker ut vingarna. Temat Liv i vatten passar lika bra på våren som för sensommar och tidig höst.

Myllret i vattendragen och i sjöarna är fascinerande. Vattnets invånare bjuder på en stor artrikedom och möjlighet att diskutera ekosystem, förutsättningar för liv och miljöfrågor.

Naturskolan - Tema Liv i vatten

Länkar:
Askövikens Naturskola Vattenkort 1 och Vattenkort 2 har bildmaterial med artfakta om smådjuren under sötvattenytan.

Bioresurs myller - välj sjön/ån. Massor med info om livet i vatten.

Kristianstad vattenrike: Sidor med teckning, artfakta och levnadssätt för olika vattenlevande smådjur i sötvatten.

naturstig.se Under rubriken Naturtips finns beskrivning med foto av vattenlevande smådjur.

www.sli.se: Naturens underverk: Trollsländan (U102299-06). 3 minuters film om trollsländan, engelskt tal, svensk text. För att använda utbudet på SLI krävs att skolan har konto hos SLI.

Linnélektioner. Välj "Idéhäfte 1 Berättarteknik". Där beskrivs metoder för att skriva och utveckla en berättelse. Avsnittet "Om småkryp och berättande" på sidorna 17-24 ger exempel och handfasta verktyg.

Minimonster - John och Hanna Hallméns bilder och texter. Vågar du gå på Pölsafari...? (Text för ungdomar och underbara närbilder på vattengråsugga, en stickmygga, en tofsmygga och en nattsländelarv.)

Plansch Livet under ytan pdf från bioresurscentrum.Oxundaåns vattensamverkan: Information om avrinningsområdet. Under rubrikerna Projekt och Skolprojekt finns Arbetsmaterial, information och tips för skolor.

Edsvikens vattensamverkan: kortare beskrivning av växt- och djurlivet i Edsviken.

Tema Liv i vatten ‎


Länk till dokumentet: Tema Liv i vatten
Comments