Geografi i kulturlandskapet åk 7-9

En dag då historiens spår visar oss vägen. På plats i landskapet upptäcker och undersöker eleverna de historiska lämningar som finns att hitta på Järvafältet. Eleverna arbetar självständigt på fältet under en dag och kartlägger några av de historiska platserna som finns i området. Besök på en modern bondgård med kött- och växtproduktion ingår för att kunna jämföra historien med nutiden.

För att få ut så mycket av dagen som möjligt förutsätts att eleverna har läst en del innan och för det finns ett material under fliken Förarbete.

Efterarbetet i skolan kan ta olika former: berättande, analyserande eller kanske en modell av torpet. Även till det finns olika förslag nedan.


Förberedelse

Fältarbete

Fortsättning


Tema Geografi i kulturlandskapet


Comments