Geografi

Temat Geografi är under uppbyggnad och kommer att testas under våren alt tidigt i höst.

Utgångspunkten är det historiska landskapet på Järvafältet med spår av männsklig aktivitet från Bronsålder och fram till idag. Vi undersöker hur människa och natur har påverkat landskapet. Vi använder gamla och nya kartor samt GPS som verktyg för att hitta platser i landskapet.

Mer information kommer. Har du som lärare önskemål om innehållet i temat är du välkommen att höra av dig till oss via e-post.
väsbyComments