Från motorväg till våtmark

Vattenmiljö står på agendan när vi startar vår dag vid E4 - Häggviks trafikplats. Det bullrar från morgontrafiken och fokus ligger på de vattensamlingar som ligger framför oss. Vatten från de stora vägarna och samhället leds in i landskapet och vi kommer att följa det. Ljudnivån minskar och det händer saker med vattnet och livet i vattnet ju längre in i landskapet vi kommer. Dagens fokus är det vatten som vi och allt annat levande ska dricka. 

Del av vattensystemet vid motorvägen, i närheten av Knistatunneln

Länkar:
www.oxunda.com  Massor med information om avrinningsområdet.

Skolprojekt år 2007 Oxunda vattensamverkan  Metodiska tips, karta och fakta om sjöar och åar i området.

Sollentuna Energi och Miljö  Om dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

http://www.norrvatten.se/Dricksvatten/Fraga-vattenexperten/  Fakta om dricksvatten i närområdet och svar på vanliga frågor. Film om rening av dricksvatten från Mälaren.

http://www.slu.se/vatten-miljo  Aktuell forskning om vattenfrågor, värdskap för mätdata från Sveriges vattendrag.

http://www.miljoportalen.se/vatten  Korta artiklar om olika vattenfrågor

http://www.wwf.se/utbildning-gammal/lromedel/1125286-vatten-som-livsmilj-och-resurs Informationsbank, bl a med praktiska uppgifter som introduktion eller fördjupning för elever och för lärare. 


Tema Från motorväg till våtmarkLänk till dokumentet: Tema Från motorväg till våtmark
Comments