Från motorväg till våtmark

Vattenmiljö står på agendan när vi startar vår dag vid E4 - Häggviks trafikplats. Det bullrar från morgontrafiken och fokus ligger på de vattensamlingar som ligger framför oss. Vatten från de stora vägarna och samhället leds in i landskapet och vi kommer att följa det. Ljudnivån minskar och det händer saker med vattnet och livet i vattnet ju längre in i landskapet vi kommer. Dagens fokus är det vatten som vi och allt annat levande ska dricka. 

                                Del av vattensystemet vid motorvägen, i närheten av Knistatunneln.

Förslag till elevers förberedelser innan temadagen:
  • Repetera: 1) vattnets kretslopp, 2) att saltvatten leder elektrisk ström bättre än saltfritt vatten.

  • Förklara: 3) Molekyl, 4) Jon, 5) Näringsämnen (till växter), 6) Näringsrikt vatten, 7) Övergödning, 8) Exempel på olika slags föroreningar som hamnar på vägytan eller finns i vägbeläggningen samt var, när och hur varje förorening bildas. 9) vad du tror händer med varje förorening när det regnar eller snöar.


Länkar
Oxunda vattensamverkan Fakta och nyheter om sjöar längs utloppet, karta över vattendragen. Jordbrukskarta över Oxundaåns avrinningsområde år 2011: med stall, boskapsgårdar och platser med behov av åtgärder. (Ny karta planeras under år 2018)

Skolprojekt år 2007 Oxunda vattensamverkan  Metodiska tips, karta och fakta om sjöar och åar i området.

Sollentuna Energi och Miljö  Om dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vanliga frågor till Vattenexperten hos Norrvatten  Fakta om dricksvatten i närområdet och svar på vanliga frågor. Film om rening av dricksvatten från Mälaren.

Institutionen för vatten och miljö vid SLU  Aktuell forskning om vid Sveriges Lantbruksuniversitet om vattenfrågor samt  Värdskap för mätdata från Sveriges vattendrag.


Good Life goals  - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Miljöportalen  Korta artiklar om olika vattenfrågor. Chalmers och Göteborgs universitet

Världsnaturfonden Informationsbank, bl a med praktiska uppgifter om vattenfrågor som introduktion eller fördjupning för elever och för lärare.

Kristianstads vattenrike presenterar vattenlevande smådjur, några även med deras biotopkrav.


Ett myller av liv Information och bilder om liv, bl. a. i sjö och å.


Askövikens Naturskola i Västerås Om smådjur i en näringsrik vik av Mälaren.


Tema Från motorväg till våtmarkLänk till dokumentet: Tema Från motorväg till våtmark
Comments