Fåglar Åk 2 - 4, april - majFåglar Åk 2 - 3,  april och maj

Naturskoledagen för tvåor och treor handlar om att lyssna, spana, dra slutsatser och att vistas i naturen utan att störa fåglarna. Om vädret är tillräckligt varmt kan vi för en stund agera som bobyggande småfåglar. Kanske, men inte säkert,  provar vi att använda kikare också.Arbetsgång Fåglar åk 2-3 KALL dag_med fågelbingoArbetsgång Fåglar åk 2-3 varm dag_kikare och fågelbobygge
Fåglar Åk 4, april och maj

Fyrornas naturskoledag inriktas mot beteenden hos de fågelarter vi ser och hör. Vi övar också praktisk kikarhantering.

Arbetsgång Fåglar åk 4
Tema Fåglar Åk 2-3 och Åk 4 Innehåll och mål

Hämta dokumentet  Tema Fåglar Åk 2-3 och Åk 4 Innehåll och mål (pdf)


Länkar och tips till arbete med fåglar

Elevers förberedelser veckan innan
Elevuppgifter före fågeldagen med Naturskolan i Sollentuna.

Naturskolan - Tema Fåglar
Fakta, foton och läten, vanliga fåglar. Naturhistoriska riksmuseet

www.fageln.se


BirdID Nord University  Gratisapp med fakta, bilder  och olika "quiz". 
Text på norska eller engelska. Vissa texter finns på svenska och några andra språk. Tar plats i mobilminnet om man laddar hem fågellätena, men då klarar man sig utan mobiltäckning i skogen. Finns där du hittar andra appar.Elevers bonusförberedelser hösten/vintern innan
Vid fågelbordet  Tips för egna undersökningar runt fågelbordet, Bi-lagan extra 2005, januaribladet.

Mesig eller kaxig? Vem vinner kampen runt fröautomaten?  Bilagan nr 2 augusti 2005, sidan 8 av 24. 

Hemma hos-reportage: projekt fågelholk med webbkamera  Bilagan nr 2 augusti 2005, sidan 14 av 24.. Fortsättningsuppgifter efteråt med egna klassen
Ägg på menyn -undersök risken för boplundring  Bi-lagan nr 2 augusti 2005, sidan 18 av 24.
Tre smarta fågelböcker utöver de vanliga
Fåglar inpå livet - i ord och bild. Larsson, K-A. & Niemi, T. Kalamus Förlag, Uppsala, 2018.
Från baksidestexten: "... berättar på ett underhållande sätt om fåglars ekologi, häckningsbiologi, beteende och mycket annat. Boken tar upp alla vanliga svenska fågelarter och några mindre vanliga som har stort allmänt intresse, sammanlagt 122 arter."
Fåglar 30 arter i vår närhet. Larsson, K-A & Niemi,T. Kalamus förlag, Uppsala 2013. Texten passar för vuxna som vill kunna hjälpa barn få reda på sånt som barn brukar fråga om.
Ur förordet:
"Vi berättar om hur fåglarna lever, hur de häckar, letar föda och lite om deras 'personlighet' och beteende. De olika arternas beroende av sin ekologiska miljö får också visst utrymme. I många fall ägnas intresse åt människans förhållande till  fåglarna och hur de i sin tur påverkas av vår verksamhet."


Vilken fågel? Lär dig känna igen Sveriges alla arter. Ullman, M. Norsteds, Stockholm 2013. Text och bild passar för vuxna som vill hjälpa sig själva och ungdomar att försöka skilja mellan liknande fågelarter.


Allmänt om bland annat fåglar
Artportalen Se vilka arter som synts i Sverige. Se efter vilka fåglar, spindeldjur, insekter, kräldjur, groddjur, däggdjur, kärlväxter, mossor, lavar, svampar... som andra rapporterat in. Bra läsning innan du själv sticker ut i naturen för att undersöka och kanske börjar rapportera.

Comments