Fåglar Åk 2 - 4, april - majFåglar Åk 2 - 3,  april och maj

Naturskoledagen för tvåor och treor handlar om att lyssna, spana, dra slutsatser och att vistas i naturen utan att störa fåglarna. Om vädret är tillräckligt varmt kan vi för en stund agera som bobyggande småfåglar. Kanske, men inte säkert,  provar vi att använda kikare också.Arbetsgång Fåglar åk 2-3 KALL dag_med fågelbingoArbetsgång Fåglar åk 2-3 varm dag_kikare och fågelbobygge
Fåglar Åk 4, april och maj

Fyrornas naturskoledag inriktas mot beteenden hos de fågelarter vi ser och hör. Vi övar också praktisk kikarhantering.

Arbetsgång Fåglar åk 4
Tema Fåglar Åk 2-3 och Åk 4 Innehåll och mål

Hämta dokumentet  Tema Fåglar Åk 2-3 och Åk 4 Innehåll och mål (pdf)


Länkar och tips till arbete med temat fåglar

Elevers förberedelser veckan innan
Elevuppgifter före fågeldagen med Naturskolan i Sollentuna


Fakta, foton och läten, vanliga fåglar Naturhistoriska riksmuseet

www.fageln.se


Elevers bonusförberedelser hösten/vintern innan
Vinterfåglar inpå knuten Rapportera fåglar runt fågelbordet sista veckan i januari. Nordiskt återkommande citizen scienceprojekt.

Vid fågelbordet Tips för egna undersökningar runt fågelbordet, Bi-lagan extra 2005, januaribladet
Mesig eller kaxig? Vem vinner kampen runt fröautomaten?  Bilagan nr 2 augusti 2005 novemberbladet

Bygg och sätt upp fågelholk utrustad med webbkamera Bilagan nr 2 augusti 2005, februaribladet. 


Fortsättningsuppgifter efteråt med egna klassen
Undersök risken för boplundring Bi-lagan nr 2 augusti 2005, aprilbladet

Fågelbordet ett eldorado för etologisk undervisning Bi-lagan nr 3, september 2007, januaribladet.


Två smarta fågelböcker utöver de vanliga
Fåglar 30 arter i vår närhet. Larsson, K-A & Niemi,T. Kalamus förlag, Uppsala 2013. Texten passar för vuxna som vill kunna hjälpa barn få reda på sånt som barn brukar fråga om.
Ur förordet:
"Vi berättar om hur fåglarna lever, hur de häckar, letar föda och lite om deras 'personlighet' och beteende. De olika arternas beroende av sin ekologiska miljö får också visst utrymme. I många fall ägnas intresse åt människans förhållande till  fåglarna och hur de i sin tur påverkas av vår verksamhet."


Vilken fågel? Lär dig känna igen alla Sveriges alla arter. Ullman, M. Norsteds, Stockholm 2013. Text och bild passar för vuxna som vill hjälpa sig själva och ungdomar att försöka skilja mellan liknande fågelarter.

Allmänt om bland annat fåglar
Artportalen Se vilka arter som synts i Sverige. Se efter vilka fåglar, spindeldjur, insekter, kräldjur, groddjur, däggdjur, kärlväxter, mossor, lavar, svampar... som andra rapporterat in. Bra läsning innan du själv sticker ut i naturen för att undersöka och kanske börjar rapportera.

(nedlagd gratisapp till smarta telefoner:
KRAX - Fungerar fint för den som redan hunnit hämta appen. Lättanvänd men finns numera inte att hämta. Tillräckligt bra läten och foton för grundskolan. Kräver mobiltäckning och förbrukar surftid när appen Krax används.)

Comments