Ekologi


"Jag visst inte att träden var så viktiga!", utbrister en elev i åk 9 efter en dag med temat Ekologi.
Tillsammans tittar vi på sambanden i naturen. Eleverna undersöker olika biotoper och tittar på likheter och skillnader. En utveckling i arbetet är att göra om undersökningarna vid olika årstider och följa en plats. Vad händer på platsen? Hur påverkar de olika årstiderna förutsättningarna för liv? 
Med lekfulla aktiviteter övas systematiska undersökningar som sedan tas i bruk vid gruppens egna undersökningar. Även när man är lite äldre så kan man lära genom att leka!


Länkar:

Tema EkologiLänk till dokumentet: Tema Ekologi
Comments