Ekologi Åk 7-9"Jag visst inte att träden var så viktiga!", utbrister en elev i åk 9 efter en dag med temat Ekologi.
Tillsammans tittar vi på sambanden i naturen. Eleverna undersöker olika biotoper och tittar på likheter och skillnader. En utveckling i arbetet är att göra om undersökningarna vid olika årstider och följa en plats. Vad händer på platsen? Hur påverkar de olika årstiderna förutsättningarna för liv? 
Med lekfulla aktiviteter övas systematiska undersökningar som sedan tas i bruk vid gruppens egna undersökningar. Även när man är lite äldre så kan man lära genom att leka!


Länkar:

Skogen är full av liv  Finska Skogscentralens beskrivning på svenska av barrskogstyper, skogsbruk och några övningar.

Bioresurscentrums startsida för ekologi Samling med välordnade länkar för specifika avsnitt med åldersanpassade fakta och övningar. En supersida, mycket väl värd att undersökas och gjord för att användas!

www.bioresurs.uu.se/myller Några olika ekosystem med bilder, fakta och sammanhang.

http://skogeniskolan.se/  Fakta och övningar.

Finska skogscentralens startsida för skolmateriel  Sidtexten är på finska, delar av materielen är på svenska.

Rovdjursskolan  Fakta och övningar om de stora rovdjuren i Sverige.

http://skogeniskolan.se/laromedel Startsida för skolmateriel, en riktig guldgruva för lärare.


Good Life goals  - globala målen tolkade utifrån vad vi som personer kan göra

Tema EkologiLänk till dokumentet: Tema Ekologi
Comments