Välkommen till Naturskolan i Sollentuna


När kylan kryper på vill vi ge lite klädtips (länk)! Skicka gärna med vår information till eleverna! 
Att klä sig varmt och ta med extra kläder att fylla på med kan göra skillnad under en dag utomhus. 
Att därtill ha varm dryck i termos och kanske något varmt att äta ökar förutsättningarna för en bra och lärorik dag! Länk till matsäckstips!

Naturskolan i Sollentuna är en utomhuspedagogisk resurs för Sollentunas skolor under hela läsåret. Naturskolan tar emot klasser från hela kommunen.

Skolorna bokar under maj månad temadagar inför kommande läsår via sin rektor eller sin kontaktlärare.

Under ett läsår träffar Naturskolans personal ca 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare. Naturskolan håller fortbildningsdagar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar är också en dag för fortbildning för läraren.

--- 

Naturskolan i Sollentuna är medlem i Naturskoleföreningen. Att lära in ute är föreningens motto. Platsbaserat lärande som bygger på att lärandet sker i växelverkan mellan teori och praktik och i en miljö som tillför undervisningen en ytterligare dimension. 

Om du är intresserad av och arbetar med utomhuspedagogik - välkommen som medlem i Naturskoleföreningen!

Välkomna ut med klasserna i vinter!

Naturskolan i SollentunaLäs om Naturskolan och året som gick: 2017. Verksamhetsberättelsen!

---
Finns det intresse för NTA på din skola? 
Hög tid att haka på nu! 25 november
Hör av er så kan vi komma till skolan och 
presentera möjligheter och förutsättningar med NTA.
naturskolan@edu.sollentuna.se
Läs mer om NTA i Sollentuna här.

---

Naturskolan i Sollentuna finns på Facebook. 
https://www.facebook.com/Naturskolanisollentuna


 
Comments