Fortbildningar på Naturskolan
Naturskolan i Sollentuna håller gärna fortbildningar för personal på skolor och förskolor. Skräddarsy en hel- eller halvdag alternativt en föreläsning för personalen på din enhet. Här kan du läsa exempel på kurser som finns idag och kanske få inspiration till att boka något ni har behov av. Vår aktuella kursfolder hittar du som länk nedan.


 
Information och inbjudningar är ständigt på gång. Håll utkik här och på kommunens veckobrev från Barn- 
och Utbildningskontoret


Kurser och tematräffar inför läsåret 2017/2018:
- byt ett par klassdagar mot fortbildning för personal 
= fler elever får möjlighet att komma ut oftare!

Övriga fortbildningsdagar, fritt för Sollentunas skolpersonal att anmäla sig till (information är på gång!):

* Att lära in språk ute 2: fortbildning för lärare den 16 augusti, halvdag

* Att lära in teknik ute: fortbildning för lärare 17 augusti, halvdag

* Att lära in Naturvetenskap och teknik för förskolan
: datum kommer, halvdag


 Comments