Välkommen till Naturskolan i Sollentuna


De flesta skolors önskelistor för läsåret 2019-2020 är nu inlämnade.
Senaste dag att lämna önskemål var 11 juni 2019.
Observera ändring av temat Från motorväg till våtmark - endast för åk 8.

Augusti 2019. Flera bilder kommer att saknas på Naturskolans webbsidor hela augusti månad.
Vi har av vår dataleverantör tvingats till en hastigt uppkommen totalflytt av Naturskolans bildbibliotek.


Välkomna ut i naturen!


Smarta kläder behövs för att trivas utomhus, länk till: naturskolans klädtips. Skicka gärna med länkarna till eleverna! 
Att klä sig varmt respektive svalt samt bära med extra kläder att ta på vid behov gör skillnad. Keps är bra vår och sommar när solen skiner. Mössa förstås när det blåser eller luften håller låg temperatur.
Varm eller kall dryck i termos, extra flaska med kranvatten och rejäl matsäck att äta och som tål vårvärmen, ökar förutsättningarna för en bra och lärorik dag. Länk till: naturskolans matsäckstips.


Naturskolan i Sollentuna är en utomhuspedagogisk resurs för Sollentunas skolor under hela läsåret. Naturskolan tar emot klasser från hela kommunen.

Skolorna bokar under maj månad temadagar inför kommande läsår via sin rektor eller sin kontaktlärare.

Under ett läsår träffar Naturskolans personal ca 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare. Naturskolan håller fortbildningsdagar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar är också en dag för fortbildning för läraren.

--- 
Naturskolan i Sollentuna är medlem i Naturskoleföreningen.

Att lära in ute är föreningens motto. Platsbaserat lärande som bygger på att lärandet sker i växelverkan mellan teori och praktik och i en miljö som tillför undervisningen en ytterligare dimension. 

Du som är intresserad av och arbetar med utomhuspedagogik - välkommen som medlem i Naturskoleföreningen!

Välkomna ut med klasserna!

Naturskolan i SollentunaLäs om Naturskolan och året som gick: vt 2018 och läsåret 18/19. 

---Finns det intresse för NTA på din skola? 

Hör av er så kan vi komma till skolan och 
presentera möjligheter och förutsättningar med NTA.
naturskolan@edu.sollentuna.se
Läs mer om NTA i Sollentuna här.

---

Naturskolan i Sollentuna finns på Facebook. 
https://www.facebook.com/Naturskolanisollentuna


 
Comments